Sámegielaid gáiddusoahppodiimmut fállun skuvlalaččaide!

Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu lágida buohkaide rabas nuortalaš-, anáraš- ja davvisámegiela oahppodiimmuid neahtas. Oahppodiimmut leat oaivvilduvvon erenomážit skuvlalaččaide.

Fállun leat oahppodiimmut guđege sámegielas čuovvovaččat:

Nuortalašgiella badjeskuvlalaččaide ja logahatstudeanttaide gaskavahku 25.3., 1.4. ja 8.4. dii 10.00–10.45

Anárašgiella 3.–6. luohkálaččaide duorastaga 26.3., 2.4. ja 9.4. dii 10.00–10.45

Davvisámegiella 0–2. luohkálaččaide bearjadaga 27.3., 3.4. ja mánnodaga 6.4. dii 14.00–14.45

 

Oassálastinrávvagat gávdnojit dáppe. Diimmuide ii dárbbaš almmuhit ovddalgihtii!

Bures boahtin! Tiervâpuáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin!

www.saamenetaopetus.com

 


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat