Sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna lahttun 16 evttohusa

Kuva: Anja Vest / Sámediggi

Sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna lahttun dahjege komissáran bohte mearreáigge siste oktiibuot 18 evttohusa, 14 Sámediggái ja guokte Nuortalaččaid siidačoahkkimii. Evttohuvvon olbmot leat oktiibuot 10. Sámediggi ja Nuortalaččaid siidačoahkkin bivde evttohusaid kommišuvnna lahttun 17. miessemánu rádjái. Áiggi jotke spiehkastatdili dihte.

”Sámediggi joatkkaválmmaštallá proseassa ja komissáraválljejumiid vuhtiiváldimiin koronadili. Dán muttus lea hástaleaddji lágidit dorvvolaččat fysalaš gullandilálašvuođaid ja dievasčoahkkima, nu ahte dain sáhtášii suddjet iežas koronas. Dát leat hástalusat, mat eai leat vuos čovdojuvvon.”, muitala ságadoalli Tuomas Aslak Juuso proseassa ovdáneami birra.

Sámediggi áigu lágidit gullamiid evttohuvvon komissáraid válljejumis ovdal go dahket mearrádusa. Sámedikki dievasčoahkkin dahká loahpalaš válljejumi guovtti evttohuvvon komissáras. Nuortalaččaid siidačoahkkimii dahkkojuvvon komissáraevttohusat gieđahallojuvvojit Njellim-Keväjärvi ja Njávdáma guovlluid nuortalaččaid oktasaš siidačoahkkimis, gos mearridit ovtta komissára evttoheamis stáhtaráđđái. Proseassa ovdáneamis dieđihit eambbo, go dihtet áigedávvala dárkileappot.

”Lea dehálaš, ahte sámeálbmot beassá váldit beali dasa, makkár iešvuođat ja máhttu vurdojuvvo lahtuin, geat válljejuvvojit kommišuvdnii. Ulbmil lea válljet olbmuid, geat návddašit luohttámuša servošis viidát, ja geat bastet doaibmat dán erenomáš mearkkašahtti doaimmas”, joatká I várreságadoalli Anni Koivisto ja sávvá seammás maiddái stáhtaráđi bealde rabasvuođa válljenproseassas, daningo buot olbmuin, geat válljejuvvojit, vurdojuvvo viiddes sihke sáme- ja suopmelaš servodaga luohttámuša.

“Vaikko nuortalaččaid siidačoahkkimii leat evttohan dušše ovtta olbmo, gieđahallat ášši soahpamiin oktasaš siidačoahkkimis, ja evttohuvvon olmmoš bovdejuvvo dohko gullan láhkai. Ná dáhkiduvvo rabasvuohta ja sáhttit gávnnahit luohttámuša ja viiddes doarjaga”, muitala nuortalaččaid ovdaolmmoš Veikko Feodoroff evttohusaid gieđahallama birra.

Kommišuvnnas galget leat lahtut, geain lea erenomáš máhttu sámiid dilis, gielas ja kultuvrras. Kommišuvnnas leat vihtta komissára, geain válljejit guokte stáhtaráđi evttohusa vuođul, guokte Sámedikki evttohusa vuođul ja ovtta Nuortalaččaid siidačoahkkima evttohusa vuođul.

Duohtavuođa- ja soabadanproseassa ulbmilin lea dovdát ja árvvoštallat historjjálaš ja dáláš vealaheami, masa gullet maiddái stáhta assimilerenpolitihkka ja vuoigatvuođaid loavkideamit. Ulbmil lea maiddái čielggadit mot dát váikkuhit sápmelaččaide ja sin servošii dálá dilis, ja evttohit mot sáhtášedje ovddidit oktavuođa sápmelaččaid ja Suoma stáhta gaskkas ja sámiid siste.

Sámediggái evttohuvvon olbmot sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna lahttun:
Evttoheaddji Evttohus
Sámisoster ry Vuoigatvuođadiehtagiid kandidáhta Heikki Hyvärinen
Kirsti Ranta ja Into Veskoniemi Vuoigatvuođadiehtagiid doavttir Juha Joona
Aslak Pekkala Vuoigatvuođadiehtagiid doavttir Juha Joona
Sámi Duodji ry Sámegiela lektor Marjaana Aikio
Sámi siida ry Biret Ovllá Ásllat, Aslak A Pieski
Anarâšah ry Vuoigatvuođadiehtagiid doavttir Juha Joona
Magreta Sara Ánttá Máreha Máreha Inga-Sárá Petteri, Petteri Länsman
*
Sámiráđđi, Suoma juogus Nils-Henrik Valkeapää
Kari Toivo Lukkari Vuoigatvuođadiehtagiid doavttir Juha Joona
Martta Alajärvi Filosofiija magisttar Miina Seurujärvi
Aanaar sämmiliih ry Yrjö Musta
Kari Akujärvi Vuoigatvuođadiehtagiid doavttir Juha Joona
Minority Rights Group Suoma juogus Filosofiija doavttir Irja Seurujärvi-Kari

* Irja Jefremoff namma váldojuvvon eret Sámediggái evttohuvvon komissáraevttohasain bivdaga vuođul 29.9.2020.

Nuortalaččaid siidačoahkkimii evttohuvvon olbmot sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna lahttun:
Evttoheaddji Evttohus
Pauliina Feodoroff, Vladimir Feodoroff Hálddahusdiehtagiid magisttar Irja Jefremoff
Tiina Sanila-Aikio, Anna Lumikivi ja 38 eará vuolláičálli Hálddahusdiehtagiid magisttar Irja Jefremoff

Sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna mandáhtta.

Lassidieđut:

Sámediggi
Ságadoalli Tuomas Aslak Juuso, +358 40 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi
I várreságadoalli Anni Koivisto, +358 40 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Nuortalaččaid siidačoahkkin
Nuortalaččaid ovdaolmmoš Veikko Feodoroff, +358 50 396 1297, veikko.feodoroff(at)kolttasaamelaiset.fi

Govva: Anja Vest


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat