Säämi parlamentaarlii rääđi saavâjođettemvuotâ sirdâšuvá Suomâ Sämitiigán   

Säämi parlamentaarlâš rääđi (SPR) čokkân onne 20.9.2023 Kiärunist tievâsčuákkimân, mast SPR saavâjođettemvuotâ sirdâšuvá Ruotâ Sämitiggeest Suomâ Sämitiigán čuávuváid 16 mánuppajan já Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juusost šadda SPR saavâjođetteijee. Siämmáá tilálâšvuođâst meid SPR nuorâilävdikode saavâjođettemvuotâ sirdâšuvá Suomâ Sämitige nuorâirááđán.  

Suomâ Sämitige saavâjođettempaje váldumittomeerrin Sämitige saavâjođetteijee já SPR puátteš saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso luvâttâl ei. Sämikuávlui konkreetlij räjiestui tubdâstem já räjioovtâstpargo-orgaan vuáđudem, algâaalmugij uásálistemvuoigâdvuođâi pyeredem OA ooleest sehe sämmilij uásálistemvuoigâdvuođâi pyeredem EU:st.

-Säämi parlamentaarlii rääđi pargo lii eromâš tehálâš, tastko SPR koordinist sämmilij uáivilijd ohtsijn koččâmušâin sehe aašijn, moh kyeskih sämmiláid aalmugin raajij rasta, iätá saavâjođetteijee Juuso.

SPR kuhesáigásiih mittomereh láá lamaš ei. sämmilij vuoigâdvuotâsajattuv pyeredem sehe tave-eennâmlii sämisopâmuš ovdedem. Lasseen SPR lii lamaš tehálii roolist sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáš Säämi Kielâkäldee tooimâ koordinistmist. SPR oovded meid eres raajijd rastaldittee sämihaavâi olášume. SPR vuálásâžžân tuáimih sierâlágán lävdikodeh, moi pargo vuáju sämmiláid kyeskee teemaid, moh kuás-uv láá äigikyevdileh.

Suomâ Sämitiggeest tievâsčuákkimân uásálistii pääihi alne savâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso, värijeessân Juha-Petteri Alakorva já savâjođetteijee išedeijee Niina Siivikko. Kove: Niina Siivikko.
Ruotâ Sämitige stiivrâ saavâjođetteijee Håkan Jonsson keigee Säämi parlamentaarlii rääđi saavâjođettemvuođâ Suomâ Sämitige savâjođetteijee Tuomas Aslak Juuson. Kove: Niina Siivikko.

SPR lii Taažâ, Ruotâ já Suomâ Sämitiigij koskâsâš parlamentaarlâš oovtâstpargo-orgaan, mast meid Ruošâ sämiseervih uásálisteh oovtâstpaargon tárkkojeijen. SPR tievâsčuákkimist rääđi ovdâsteijeeh kuulmâ Tave-enâmist já Ruošâst čokkâneh oohtân ucemustáá ohtii ivveest. Toimâstis SPR viggá ovdediđ jieškođe-uv Tave-eennâm Sämitiigij koskâsii oovtâstpargo já tot kieđâvuš aašijd, moh kuoskâtteh sämmiláid aalmugin raajij rasta. SPR oovded-uv Tave-enâmij kuávlu sämmilijd távjá ovdâmerkkân aalmugijkoskâsijn ohtâvuođâin.

Sämitige čuákkim väljee juávhustis airâsijd SPR:n oovtâ valjâpajan häävild já taan valjâpaajeest airâseh láá: Tuomas Aslak Juuso, Anni Koivisto, Pirita Näkkäläjärvi, Anne Nuorgam, Karen-Anni Hetta, Tauno Ljetoff já Niko Valkeapää.

Ko saavâjođettemvuotâ sirdâšuvá, te meid SPR haldâttuv hoittám sirdâšuvá Suomâ Sämitiigán, já tast västid Sämitige aalmugijkoskâsij aašij čällee.

Lasetiäđuh:

Tuomas Aslak Juuso
Saavâjođetteijee
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Inka Saara Arttijeff
Aalmugijkoskâsij aašij čällee
050 574 7629
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi

Liiŋkah:

www.samediggi.fi

Säämi parlamentaarlâš rääđi | samediggi.fi


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh