Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomen Saamelaiskäräjille 

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) kokoontuu tänään 20.9.2023 Kiirunassa täysistuntoon, jossa SPN:n puheenjohtajuus siirtyy Ruotsin Saamelaiskäräjiltä Suomen Saamelaiskäräjille seuraavaksi 16 kuukaudeksi ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juusosta tulee SPN:n puheenjohtaja. Samassa tilaisuudessa myös SPN:n nuorisolautakunnan puheenjohtajuus siirtyy Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle.  

Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajuuskauden päätavoitteiksi Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja SPN:n tuleva puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso listaa mm. Saamelaisalueiden konkreettisten rajaesteiden tunnistamisen ja rajayhteistyöelimen perustamisen, alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien parantamisen YK:n piirissä sekä saamelaisten osallistumisoikeuksien parantamisen EU:ssa.

-Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston työ on erityisen tärkeää, sillä SPN koordinoi saamelaisten kantoja yhteisissä kysymyksissä sekä asioissa, jotka koskevat saamelaisia kansana yli rajojen, sanoo puheenjohtaja Juuso.

SPN:n pitkäaikaisina tavoitteina ovat olleet mm. saamelaisten oikeusaseman parantaminen sekä pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistäminen. Lisäksi SPN on ollut tärkeässä roolissa saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminnan koordinoimisessa. SPN edistää myös muiden rajat ylittävien saamelaishankkeiden toteutumista. SPN:n alaisuudessa toimii erinäisiä lautakuntia, joiden työ keskittyy kulloinkin ajankohtaisiin saamelaisia koskettaviin teemoihin.

Suomen Saamelaiskäräjistä täysistuntoon osallistuivat paikan päällä puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, varajäsen Juha-Petteri Alakorva ja puheenjohtajan avustaja Niina Siivikko.

Suomen Saamelaiskäräjistä täysistuntoon osallistuivat paikan päällä puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, varajäsen Juha-Petteri Alakorva ja puheenjohtajan avustaja Niina Siivikko. Kuva: Niina Siivikko.

Ruotsin Saamelaiskäräjien hallituksen puheenjohtaja Håkan Jonsson ojentaa Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuuden Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juusolle.

Ruotsin Saamelaiskäräjien hallituksen puheenjohtaja Håkan Jonsson ojentaa Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuuden Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juusolle. Kuva: Niina Siivikko.

SPN on Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin, jossa myös Venäjän saamelaisjärjestöt osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijoina. SPN:n täysistunnossa neuvoston edustajat kolmesta Pohjoismaasta ja Venäjältä kokoontuvat yhteen vähintään kerran vuodessa. Toiminnassaan SPN pyrkii edistämään eri Pohjoismaissa sijaitsevien Saamelaiskäräjien välistä yhteistyötä ja se käsittelee asioita, jotka koskettavat saamelaisia kansana yli rajojen. SPN edustaakin Pohjoismaiden alueella asuvia saamelaisia usein esim. kansainvälisissä yhteyksissä.

Saamelaiskäräjien kokous valitsee keskuudestaan edustajat SPN:on yhdeksi vaalikaudeksi kerrallaan, ja kuluvalla vaalikaudella edustajina ovat: Tuomas Aslak Juuso, Anni Koivisto, Pirita Näkkäläjärvi, Anne Nuorgam, Karen-Anni Hetta, Tauno Ljetoff ja Niko Valkeapää.

Puheenjohtajuuden siirtyessä myös SPN:n hallinnon hoitaminen siirtyy Saamelaiskäräjille Suomessa, ja siitä vastaa Saamelaiskäräjien kansainvälisten asioiden sihteeri.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Inka Saara Arttijeff
Kansainvälisten asioiden sihteeri
050 574 7629
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi

Linkit:

www.samediggi.fi

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto | samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia