Diehtu koronavirusa birra sámegillii

Sámediggi čohkke dán siidui almmustahtton sámegielat rávvagiid ja dieđáhusaid koronavirusa birra.

Leatgo don fuomášan eará sámegielat rávvagiid dahje leatgo dieđihan sámegillii koronavirusdili birra? Cavgil čujuhussii: tiedotus(at)samediggi.fi.

Lassediehtu:

Gielladorvočálli Anne Kirste Aikio, 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sosiála- ja dearvvasvuođačálli Anne Länsman-Magga, 010 839 3128 / 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Dieđihančálli Johanna Alatorvinen, 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat