Sámedikki válgalávdegoddi almmuha ohcan láhkai válgaplánejeaddji mearreáigásaš doaimma - ohcanáigi lea jotkojuvvon 15.5.2022 rádjai

Bargu álgá 1.6.2022 dahje soahpamuša mielde ja bistá 31.12.2022 rádjai ja vejolaččat dan maŋŋá. Válgalávdegotti doaibmabáiki lea sámekulturguovddáš Sajosis, Anáris. Válgaplánejeaddji bargun lea válgalávdegotti vuollásažžan fuolahit jagi 2023 sámediggeválggaid gárvemii ja ollašuhttimii laktáseaddji doaimmain.

Seađáhusvuđđosaš gelbbolašvuođagáibádussan lea doibmii heivvolaš skuvlejupmi ja sámegiela dáidu ásahus (1727/95). Vásáhus válgalávdegotti barggus gehččojuvvo ánsun.

Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga IV/III – V/I mielde (vuođđobálká gaskkal 2645,46 e/mb–2492,97 e/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvo 24 %:a sámeguovllu lassi ja bargovásáhusa mielde mearrašuvvan ahkelasit.

Ohcamušat oktan mildosiiguin galget doaimmahuvvot sámedikki čállingoddái 15.5.2022 rádjai čujuhussii: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0758ce03

Lassedieđuid barggus addet válgalávdegotti čálli Antti Aikio tel. + 358 10 839 3148 ja válgalávdegotti ságadoalli Heikki Paltto tel. +358 10 839 3159.

Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmuvvat neahttačujuhusas www.samediggi.fi.

Anáris 8.4.2022
Sámedikki válgalávdegoddi


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat