Sámedikki válggaid jienaidrehkenastin

Válgalávdegoddi álggaha jienaidrehkenastima válgadoaimmahusa maŋŋá vuossárgga 1.7.2024 dmu 18 Sajosis Anáris. Jienaidrehkenastima álggaheami maŋŋá boahtán sáttakonfeluhtat guđđojuvvojit rabakeahttá válddekeahttá vuhtii. Doaimmahusas dollojuvvo beavdegirji.

Válljensearvvi áššeolbmos dahje várreáššeolbmos lea vuoigatvuohta leat báikki alde jienaidrehkenastimis.

Merken válgalogahallamii

Jienaidrehkenastin álggahuvvo nu, ahte buot poastta mielde mearreáiggis boahtán ja válgalávdegotti doaimmahahkii máhcahuvvon máhcahankonfeluhtat rahppojuvvojit. Válgalávdegoddi merke buot jienastan olbmuid sáttareivve mieldásaččat válgalogahallamii.

Jienasteapmi ferte guđđojuvvot vuhtii válddekeahttá:

  1. juos jienasteaddji ii leat merkejuvvon válgalogahallamii jietnavuoigadahtton olmmožin dahje juos boahtá ovdan, ahte son lea jápmán ovdal válgadoaimmahusa álggaheami;
  2. juos sáttareivve lea nu váilevaš, ahte ii leat vejolaš sihkkarvuođain gávnnahit, guđe olmmoš lea jienastan; dahje
  3. juos válgakonfeluhttii lea dahkkon jienasteaddji dahje evttohasa guoskevaš dahje eará eahpeáššálaš merkejupmi.

Go buot jienasteaddjit leat merkejuvvon válgalogahallamii ja jienasteamis vuhtii válddekeahttá guđđojuvvon válgakonfeluhtat sáttakonfeluhtaid siste leat sirrejuvvon sierra dohkkehuvvon konfeluhtain, biddjojuvvojit dohkkehuvvon válgakonfeluhtat rabakeahttá válgaurdnii.

Jienastanlihpuid juogadeapmi joavkkuide

Go buot dohkkehuvvon válgakonfeluhtat leat válgaurtnas, rahppojuvvojit buot válgaurtnat ja válgakonfeluhtat.

Jienaid rehkenastima várás jienastanlihpot juogaduvvojit joavkkuide nu, ahte guđege evttohasa buorrin addojuvvon jienat leat iežas joavkkus. Fámohis jienastanlihpot sirrejuvvojit iežas joavkun. Iešguđege joavkku jienastanlihpuid lohkomearri rehkenastojuvvo. Jienaidrehkenastimis dollojuvvo sierra beavdegirji.

Jienastanlihpo fámohisvuohta

Jienastanlihppo lea fámoheapme:

  1. juos válgakonfeluhtas lea earáge go okta jienastanlihppo;
  2. juos jienasteapmi lea guđđojuvvon vuhtii válddekeahttá 35 §:s ásahuvvon ákkain;
  3. juos jienastanlihppon lea geavahuvvon eará, go válgalávdegotti deaddilan steampalaston jienastanlihppo;
  4. juos evttohasa nummir lea merkejuvvon nu, ahte ii čielgasit boađe ovdan geasa jietna lea oaivvilduvvon; ja
  5. juos jienastanlihppui lea čállojuvvon jienasteaddji namma dahje dasa lea dahkkon erenomáš dovdomearka dahje eará eahpeáššálaš merkejupmi; eahpeáššálažžan ii adnojuvvo merkejupmi, mii dušše čielggasmahttá, gean evttohasa jienasteaddji lea háliidan jienastit.

Gáldu: Láhka sámedikkis 17.7.1995/974