Atte máhcahaga sámegielaid gáiddusoahpahusas!

Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu bivdá ahte oahppit, fuolaheaddjit ja virgeolbmot, geat leat oassálastán gáiddusoahpahussii, addet máhcahaga vássán lohkanjagis. Prošeaktabargit sávvet máhcahaga beliin, maid seahtá ovddidit ja maid beliin, main fidnu lea lihkostuvvan. Vástidemiin sáhttá maid addit ideaid dahje evttohusaid boahtte lohkanjagi várás. Prošeaktabargit sávvet ahte nu ollugat vástidivčče, go vejolaš. Vástideapmi váldá áiggi sullii vihtta minuhta. Máhcahanskovit sáddejuvvojit fidnui oassálastiide sierra.

Máhcahat adnojuvvo sámegielaid gáiddusoahpahusa ovddidanbarggus ja maiddái raporteremis, man fidnu čállá oahpahus- ja kulturministeriijai 2020.

Fidnu lohkanjahki bistá šat guokte vahku, daningo vahkus 22 ii leat gáiddusoahpahus.

 

Lassedieđut

Prošeaktahoavda Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094

Prošeaktakoordináhtor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

https://www.saamenetaopetus.com


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat