Evttohasa ásaheapmi sámedikki válggain, mat ordnejuvvojit ođđasit

Sámediggeválggat doaimmahuvvojit 3.6.–1.7.2024.

Alimus hálddahusriekti (AHR) lea mearridan ahte sámediggeválggaid galgá ordnet ođđasit. Válggain geavahuvvo AHR:i mearrádusa mielde jagi 2023 sámediggeválggaid válgalogahallan, masa lasihuvvojit olbmot AHR:i mearrádusa mielde. Go válggain, mat ordnejuvvojit ođđasit, adnojuvvo seamma válgalogahallan go jagis 2023, ođđa ohcamušat eai gieđahallo dáid válggaid oktavuođas. 31.12.2022 maŋŋá boahtán ohcamušat gieđahallojit čuovvovaš válggaid válgalogahallama čohkkedettiin.

Sámedikkis addojuvvon lága (974/95, nupp.1279/02) 27 §:a mielde evttohasa Sámediggeválggain sáhttet ásahit uhcimustá golbma olbmo, geat leat merkejuvvon jietnavuoigadahtton sápmelažžan Sámedikki válgalogahallamii. Evttohasásaheami várás devdojuvvojit válljensearvvi vuođđudanáššegirji ja evttohasa miehtanskovvi, mat máhcahuvvojit ovttas vuolláičállosiiguin válgalávdegoddái maŋimustá miessemánu 3. beaivve 2024 dmu 16.00.

Skoviid sáhttá prentet https://samediggi.fi/dav/valggat-2024/.

Skovvi evttohasásaheami várás

Dárkilut dieđuid ja skoviid oažžu válgalávdegotti doaimmahagas

Sámekulturguovddáš Sajos
Sámediggi, válgalávdegoddi
Menesjärventie 2A,
99870 Anár
tel. 044 720 3106, 044 700 4150, 040 775 2443 dahje
šleađgapoasttain vaalit@samediggi.fi dahje https://secmail.com/send/m7jcWH7B.

Válgalávdegoddi


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat