Ehdokkaan asettaminen uusittavissa saamelaiskäräjien vaaleissa

Uusittavat saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 3.6.–1.7.2024.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on määrännyt saamelaiskäräjävaalit uusittaviksi. Vaaleissa käytetään KHO:n määräyksen mukaan vuoden 2023 saamelais­käräjävaalien vaaliluetteloa, johon lisätään KHO:n määräämät henkilöt. Koska uusittavissa vaaleissa käytetään samaa vaaliluetteloa kuin vuonna 2023, ei uusia hakemuksia käsitellä näiden vaalien yhteydessä. 31.12.2022 jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään seuraavien vaalien vaaliluetteloa laatiessa.

Saamelaiskäräjistä annetun lain (974/95, muut. 1279/02) 27 §:n mukaisesti ehdokkaan saamelaiskäräjien vaaleissa voi asettaa vähintään kolme henkilöä, jotka on merkitty äänioikeutetuksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Ehdokasasettelua varten täytetään valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja ehdokkaan suostumuslomake, jotka allekirjoitettuna on palautettava vaalilautakunnalle viimeistään toukokuun 3. päivänä 2024 ennen klo 16.00.

Lomakkeita voi tulostaa osoitteesta www.samediggi.fi/vaalit-2024/

Lomake ehdokasasettelua varten

Tarkempia tietoja ja tulostettuja lomakkeita saa vaalilautakunnan toimistosta

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Saamelaiskäräjät, vaalilautakunta
Menesjärventie 2A
99870 Inari
puh. 044 720 3106, 044 700 4150, 040 775 2443
sähköpostitse vaalit@samediggi.fi tai https://secmail.com/send/m7jcWH7B.

Vaalilautakunta


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia