Sámediggi almmuha ohcan láhkái mearreáigásaš sámenuoraid dáiddadáhpáhusa prošeaktabargi doaimma

Bargu álgá 15.2.2024 dahje soahpamuša mielde ja joatkašuvvá 17.5.2024 rádjái.

Prošeaktabargi bargun lea vástidit Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa plánema, lágideami, oktavuođa doallama dáhpáhusa oassálastiiguin ja lágideddjiiguin, dieđiheami, eará ovdaválmmaštallama ja dáhpáhusa loahppabargguid. Dáiddadáhpáhus lágiduvvo 24.–25.4.2024 Anáris Sajosis.

Lavalla saamelaisnuorten taidetapahtuman esiintyjiä.

Doaimma ceavzilis dikšun eaktuda sámegiela máhtu (sámedikkis addojuvvon ásahus 1727/1995). Mii adnit árvvus iehčanas ja fuolalaš bargovuogi ja buriid oktasašbargo- ja gulahallandáidduid. Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási V-II mielde (vuođđobálká 2372,87 euro/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvo 24 % sámeguovllu lassi ja bargohárjánumi mielde mearrašuvvan vásáhuslasit.

Friijahápmásaš ohcanreivve sihke vejolaš ánsologahallama ja eará čuvvosiid galgá doaimmahit Sámedikki čállingoddái 31.1.2024 rádjai dán ohcanskovi bokte (rahpasa ođđa ruvttui).

Lassidieđuid doaimmas addá skuvlenčálli Bigga-Helena Magga, teʹl. 010 839 3121.

Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmuvvat čujuhusas www.samediggi.fi.

Anáris 11.1.2024
Sámediggi


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat