Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Työ alkaa 15.2.2024 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 17.5.2023 asti.

Projektityöntekijän tehtävänä on vastata Saamelaisnuorten taidetapahtuman suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien ja järjestäjien kesken, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista ja tapahtuman jälkitöistä. Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään 24.-25.4.2024 Inarissa, Sajoksessa.

Lavalla saamelaisnuorten taidetapahtuman esiintyjiä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä annettu asetus 1727/1995). Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V-II mukaan (peruspalkka 2372,87 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisten kotiseutualueella työskennellessä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 31.1.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutussihteeri Bigga-Helena Magga, puh. 010 839 3121

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 11.1.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia