Sámedikki válgalávdegoddi almmuha ohcan láhkai doaimmahatčálli mearreáigásaš barggu

Bargu álgá 1.11.2022 dahje soahpamuša mielde ja joatkašuvvá 31.12.2022 rádjai ja vejolaččat dan maŋŋáge. Válgalávdegotti doaibmabáiki lea Sámekulturguovddáš Sajosis, Anáris.

Doaimmahatčálli bargun lea válgalávdegotti vuollásažžan fuolahit bargguin, mat laktásit jagi 2023 sámediggeválggaid válmmaštallamii ja ollašuhttimii. Dákkár barggut leat ee. boahtti ja vuolgi poastta diariseren, čujuhusdieđuid beaivádeapmi ja čujuhusgoarttaid printen, áššebáhpáriid kopieren ja sádden poastta fárus ja lassin eará dábálaš doaimmahatbarggut ja válgalávdegotti čálli sierra mearridan barggut.

Seađusvuđot gelbbolašvuođagáibádussan lea bargui heivvolaš skuvlejupmi ja sámegiela dáidu (ásahus 1727/95). Dovddiidus válgalávdegotti barggus gehččojuvvo ovdun. Bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási VI ja II luohká mielde (vuođđobálká 2017,90 euro/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvojit 24 %:a sámeguovllu lassi ja ahkelasit, mat mearrašuvvet bargojagiid mielde.

Ohcamušaid mildosiiguin galgá doaimmahit Sámedikki čállingoddái 27.10.2022 rádjai čujuhussii: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9c5d7b8e

Lassidieđuid barggu birra addiba válgalávdegotti čálli Antti Aikio t.+ 358 10 839 3148, válgalávdegotti áššemeannudeaddjičálli Sinikka Mäkinen t.+358 ‭10 839 3138‬‬.‬‬‬‬‬

Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmit neahttačujuhusas www.samediggi.fi.

Anáris 13.10.2022
Sámediggi


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat