Vállje sámegiela! 8 -oahppogirji almmustahtton

Vállje sámegiela 8 čakča

Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat lea almmuhan ođđa oahppomateriála, Vállje sámegiela! 8 čakča -oahppogirjji. Dat lea 8. luohká B2-giela čakčalohkanbaji oahppogirji ja ođđa girjeráiddu vuosttas oassi. Girjji lea bargan Risten Mustonen ja govaid lea sárgon Miriam Kaartinen. Ráidu vuođđuduvvá sámegiela lektor Helmi Länsmana álgoálgosaš ideai.

Girji sisttisdoallá máŋggabealat hárjehusaid, dego ságastallan-, joavkobargo- ja jorgalanhárjehusaid. Čavčča áigge oahppi hárjehallá earret eará jietnadeami vuođđodáidduid, frásaid, loguid, vuođđogiellaoahpa ja -sátneráju, vástidit gažaldagaide, čállit oanehis čállosiid ja muitalit iežas ja árgabeaivvis birra. Oahppomateriálii gullá hárjehusgirji, mii almmustuvvá vehá maŋŋelis.

Girjjiid sáhttá diŋgot Sámediggi fierbmegávppis: Vállje sámegiela 8 čakča

Lassedieđut:

Marita Aikio
Oahppomateriálaplánejeaddji
marita.aikio@samediggi.fi
040 662 90 18

Tuuli Paadar
Vs. oahppomateriálačálli
tuuli.paadar@samediggi.fi
040 353 3625


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat