Válgalogahallamii ohcan

Alimus hálddahusriekti (AHR) lea mearridan, ahte Sámedikki válggain, mat ordnejuvvojit ođđasit, geavahuvvo jagi 2023 Sámedikki válggaid válgalogahallan, masa lasihuvvojit AHR:a mearridan 65 olbmo. Go válggain, mat ordnejuvvojit ođđasit, geavahuvvo seamma válgalogahallan go jagi 2023, eai ođđa ohcamušat gieđahallo dáid válggaid oktavuođas. 31.12.2022 maŋŋá boahtán ohcamušat gieđahallojit dallego čuovvovaš válggaid válgalogahallan ráhkaduvvo.