Luuhâmoornig

2022
Pyevtittâstiäđuštâlmeh

Tämä tuote on saatavilla painotuotteena ainoastaan kouluihin yhteydenoton kautta, tuotteesta ei ole myyntijakelua.

Taat pyevtittâs lii finniimist tuš škovláid ohtâvuotâväldim peht, pyevtittâsâst ij lah vyebdimjyehim.

Kyeđe tuu ohtâvuotâtiäđuid, te mij lep tunjin ohtâvuođâst pyevtittâs finniimist.

PDF-versio

Yksityishenkilöt ja muut tahot voivat halutessaan tulostaa lukujärjestyksen maksuttomasti haluamallaan kielellään Saamelaiskäräjien oppimateriaaliportaalista. Siirry tuotteeseen alla olevasta painikkeesta.

Lohkanortnet-Luuhâmoornig-Lookkâmjiârgg

Pyevtittâskuvvim

Salli Parikka kuvvim luuhâmoornigvuáđđu. Suápá pyereest vyeliškoovlâ luuhâmoornigin uáppeid. Tom puáhtá printtiđ uáppeid já luokán.

Kuvien kopioiminen muuta käyttöä varten on kielletty.

Lukujärjestyksen voi halutessaan myös tulostaa A3-kokoon.

OppâmaterialehTeddilum pyevtittâsahDigipyevtittâsahNuuvtá digipyevtittâsahAnarâškielâliihNuorttâlâškielâliihTavesämikielâliihVyeliškovlâOvdâ- já algâmáttááttâsEres
  • Almostittemihe 2022

Siämmáá kategoria pyevtittâsah

Uápásmuu meid taid