Almmuheapmi Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii álggii

Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii oassálastima sáhttá almmuhit gaskal 24.–31.3.2023 Webropol -prográmma bokte. Almmuhanskovvi sáhtuid ja idjademiid várás sáddejuvvo sámeguovllu gielddaid skuvllaide 24.3.2023. Earát sáhttet bivdit skovi čujuhusas sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi. Almmuheapmi dáiddadáhpáhusa lávdeovdanbuktimiidda, duodjeoassái ja bargobájiide rahpasa vahkus 14.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lágiduvvo 26.–27.4.2023 Anáris, Sámekulturguovddáš Sajosis. Dáhpáhusa šládjan leat dán jagi ovdanbukti dáidagat, mat sáhttet leat ovdamearkka dihte musihkka, teáhter, dánsa, stand up ja lávdedikten. Nubbin temán lea duodji (saamelainen käsityö, tyeji, ǩiõtt-tuejj) – sámenuoraid duojit leat oaidnin láhkai dáhpáhusa áigge Sajosis. Ovdanbukti dáidagiid ja duoji buvttadusaid árvvoštallat sierra ahkeluohkáid mielde.

Dáhpáhus álgá gaskavahku 26.4. bargobájiiguin ja artisttaid sound checkaiguin. Fálaldagas lea Siidda ládjogahpir-bargobádji ja aktiivvalaš čájáhusvázzin. Siidda bargobájit leat oaivvilduvvon 7-jahkásaččaide ja boarrásabbuide. Lassin Sajosis sámi mánáidkulturguovddáš Mánnu ja nuoraidráđđi fállet searvvušlaš dáiddabargobáji, mas lea fáddán biras. Mánu ja nuoraidráđi dáiddabargobádji lea oaivvilduvvon 5. luohká rájes bajás guvlui. Gaskavahku eahkeda várás lea dál vuos plánejuvvon disco Anáris, muhto dát ášši sihkarmuvvá maŋŋelabbo.

Duorastaga 27.4. iđit álgá maŋimuš sound checkaiguin. Ieš dáhpáhus lea dán muttu plána mielde dmu 10–12.30, dan maŋŋá boradeapmi, bálkkašumiid juohkin ja konsearta, man maŋŋá vuolgit ruoktot dmu 15.00. Beaivvi áigge sáhttá oahpásnuvvat duodjeoassái boahtán dujiide sierra čájáhuslanjas.

Sámediggi máksá oassálastiid mátkkiid ja dárbbu mielde idjadansajiid.

Dán muttu plána:

Gaskavahkku 26.4.
13 Sound check prográmma mielde, Sajos
13–17 Boradeamit joavkkuid mielde sierra áigge
13–18 Bargobájit ja čájáhusvázzimat joavkkuid mielde sierra áigge, Siida
15–18.30 Bargobájit joavkkuid mielde sierra áigge, Sajos
18–21 Dán muttu várrejupmi disco, Anár

Duorastaga 27.4.
8–9 Iđitbihttá
8–10 Sound check prográmma mielde, Sajos
10–12.30 Dáiddadáhpáhus
12.30–14.00 Boradeapmi, ráđđi čoahkkana
14.00 Bálkkašumiid juohkin ja konsearta
15.00 Ruoktot vuolgin

Lassedieđut:
Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi(at)samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Govva: Dáiddadáhpáhus 2022. Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat