Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva aaʹlji

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd 24.–31.3.2023 kõskksaž poddân Webropol -prograamm pääiʹǩ. Iʹlmmtõõttâmlomakk jååʹđtõõzzi da instõõllâmpaaiʹǩi diõtt vuõltteet sääʹmvuuʹd kooʹddi škooulid 24.3.2023. Järraz vueiʹtte teâđstõõllâd lomaakk addrõõzzâst sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi. Já ns:Iʹlmmtõõttmõš čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzid, ǩiõttʼtuâjjosiooʹje da tuâjjpaaʹjid ävvan neäʹttlest 14.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv riâžžât 26.–27.4.2023 Aanrest, Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõttpeeiʹv šlaajân liâ tän eeʹjj čuäʹjteei čeäppõõzz, de näkam liâ ouddmiârkkân musikk, teatter, taʹnss, stand up da kriʹlcctiivtâs. Nuʹbben teemman lij sääʹmǩiõttʼtuâjj (duodji, tyeji, ǩiõttʹtuâjj) – sääʹmnuõri tuejjeem tuâj liâ kuâsttjemnalla čeäʹppvuõttpeeiʹv poodd Sajoozzâst. Čuäʹjteei čeäppõõzz da sääʹmǩiõttʼtuâj puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩrääidain.

Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg seärad 26.4. tuâjjpaaʹjin da čuäʹjteeʹji sound checkein. Taʹrjjeemnalla liâ Siida čuäʹrvvkeäʹpper-tuâjjpääʹjj da toiʹmmjemnallšem čuäjtõskõõrv. Siida tuâjjpääʹj liâ jurddum 7-âkksast ääʹljeeʹl. Lââʹssen Sajoozzâst sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu da nuõrisuåvtõs taʹrjjee õhttsallaž pirrõsteema õõʹnni čeäppõstuâjjpääʹj. Mánnu da nuõrisuåvtõõzz čeäpõstuâjjpääʹjj lij 5. klaassâst ääʹljeeʹl. Seäradjeäʹǩǩiʹžže lij vuâđđeeʹjeld jurddum plaaneed disco Aanrest, leša tän ääʹšš raaveet mâʹŋŋlubust.

Neljdpeeiʹv 27.4. tueʹlääž älgg mââimõs sound checkein. Jiõčč šõddmõš lij vuâđđeeʹjeld čiâss 10–12.30, tõn mâŋŋa poorrâmpodd, ciisti juâkkmõš da konseʹrtt, koon mâŋŋa domoi vuâlggmõš čiâss 15.00. Peeiʹv poodd lij vueiʹtlvažvuõtt tobstõõttâd ǩiõttʼtuâjjosiooʹje puättam tuâjaid pååđčuäjtõspääiʹǩest.

Sääʹmteʹǧǧ mähss vuässõõđji maaʹtǩid da taarbšeen instõõllâmpääiʹǩ.

Vuâđđeei programm:
Seärad 26.4.
13 Sound check prograamm mieʹldd, Sajos
13-17 Poorrâmpoodd juõkkumnalla
13–18 Tuâjjpääʹj da čuäjtõskõrvvi juõkkumnalla, Siida
15–18.30 Tuâjjpääʹj juõkkumnalla, Sajos
18–21 Vuâđđeei vaʹrrjõs disco, Aanar

Neljdpeiʹvv 27.4.
8–9 Tueʹlesporrmõš
8–10 Sound check prograamm mieʹldd, Sajos
10–12.30 Čeäʹppvuõttpeiʹvv
12.30–14.00 Poorrâmpodd, ärvstõõllijoukk noorââtt
14.00 Ciisti juâkkmõš da konseʹrtt
15.00 Domoi vuâlggmõš

Lââʹssteâđ:
Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi(at)samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Snimldõk: Čeäppõspeeiʹv 2022. Ville-Riiko Fofonoff/Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz