Buresboahtin oahpásmuvvat Sámedikki doibmii Anárii Sámi álbmotbeaivve 6.2. – Prográmmas musihkka, filmmat, njoarosteapmi ja ságastallan sámepolitihkkáriiguin

Sámi álbmotbeaivvi ávvudit juohke jagi guovvamánu 6. beaivve. Ávvudemiid doallat árbevirolaččat sierra guovlluin Sámis ja maiddái Sámi olggobealde. Sámedikki máŋggabealat doibmii beassá oahpásnuvvat Sámekulturguovddáš Sajosis Anáris Sámedikki rabas uvssaid beaivve.

Sámedikki rabas uvssaid beaivvi prográmmafálus vástidit Sámedikki musihkkaguovddáš, mánáidkulturguovddáš Mánnu ja filbmaguovddáš Skábma ovttas Skábmagovat-filbmafestiválain. Sámedikki almmolaš doaimmahat, skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat ja sámegiela doaimmahat ovdanbuktet doaimmaset. Sámedikki ođđa ságadoallit leat báikki alde ságastallame. Dáhpáhus lea rabas buohkaide geat leat das beroštuvvan.

Prográmma Sámekulturguovddáš Sajosis, Anáris 6.2.2024:

Dmu 9.45–10.30 Sajos, Silba ja Sisti
Vuollel skuvlaahkásaš mánáid prográmma, anárašgillii Anna Morottaja, davvisámegillii Petra-Biret | Sámi mánáid kulturguovddáš Mánnu

Dmu 10.30–15.00, Sajos, boađafeaskkir
Buresboahtin oahpásmuvvat Sámedikki doibmii! Sámedikki almmolaš doaimmahat, skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat ja sámegiela doaimmahat ovdanbuktet doaimmaset.

Dmu 10.45, Sajos, boađafeaskkir
Anáraš livđe: Anna Morottaja | Musihkkaguovddáš

Dmu 11.30–13.15, Sajos, auditoria Dolla
Filbma: Je’vida | Anára skuvlalaččaide, maiddái earát leat buresboahtán

Dmu 13.30, Sajos, boađafeaskkir
Anáraš livđe: Anna Morottaja | Musihkkaguovddáš

Dmu 14.00–15.00 Sajos, šillju
Njoarosteapmi nuoraide | Nuoraidráđđi

Dmu 14.00–15.30, Sajos, Solju. Dilálašvuohta streamejuvvo. 

Ságadoalli Pirita Näkkäläjärvi sáhka

Višuvdna: Sápmi 2050, ságastallame Sámedikki ságadoallit, stivrra lahtut ja lávdegottiid ságadoallit

Dmu 18.00–19.40, Sajos, auditoria Dolla
Filbma: Eallogierdu / The Tundra Within Me, liput 5 € | Skábmagovat-elokuvafestivaali, Elokuvakeskus Skábma

Sámi álbmotbeaivi

Sámi álbmotbeaivvi ávvudit juohke jagi guovvamánu 6. beaivve. Beaivi lea okta sápmelaččaid leavgabeivviin, muhto lassin nu Suoma, Ruoŧa go Norggage eiseválddit ávžžuhit atnit leavgga almmolaččat.

Sámi álbmotbeaivi lea vel nuorra ávvobeaivi. Suopmelaš albmenáhkkái dat merkejuvvui jagi 2004. Álbmotbeaivvis mearriduvvui goittotge juo jagi 1992, ja ávvobeaivve ruohttasat ollet badjel čuohte jagi duohkái, jahkái 1917. Dalle Norgga Troanddimis ordnejuvvui vuosttas davviriikkalaš sámečoahkkin, man dárkkuhussan lei guorahallat sámiid eallinvejolašvuođaid ja váldit beali sámiid guoski gažaldagaide. Fáttáin mat gieđahallojuvvojedje dehálepmosat ledje johtimii, eatnamiid geavaheapmái, boazodollui ja skuvla vázzimii gullevaš gažaldagat.

Lassedieđut:

Gabriela Satokangas  
vs. dieđihančálli
044 741 5592  

Liŋkkat:

Dearvvahusat sámegielaiguin

https://www.flickr.com/photos/samediggi-saamelaiskarajat/albums

  • Sámedikki Flickr-konttus gávnnat govaid ee. Sámedikki doaimmas, lahtuin ja dáhpáhusain. Govaid sáhttá geavahit diehtojuohkimii čuovvumin buriid dábiid. Merkešitgo gova gáldu ja govvejeaddji nama.

Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat