Tiõrv pueʹttem tobdstõõttâd Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša Aanra Säʹmmlai meersažpeiʹvven 6.2. – Prograammâst musiikk, jieʹllikaart, čâustõõǥǥin njuärstummuš da saǥstõõllmõõžž sääʹmpolitiikkrivuiʹm

Säʹmmlai meersažpeeiʹv vieʹttjet piirieeʹjji täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Juuʹhlʼjemvuõđid vieʹttjet äʹrbbvuõđlânji jeeʹres beäʹlnn Sääʹmjânnam da še Sääʹmjânnam åålǥbeäʹlnn. Sääʹmteeʹǧǧ määŋgpeällsaž tåimmjummša peäss še tän eeʹjj tobdstõõttâd Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest.

Peeiʹv programmtaʹrjjummšest vaʹsttee Sääʹmteeʹǧǧ musikk-kõõskõs, päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu da jieʹllikarttkõõskõs Skábma õõutveäkka Skábmagovat-jieʹllikarttfeʹsttvaalin. Sääʹmteeʹǧǧ takaikoontâr, škooultõs- da mättmateriaalkoontâr di sääʹmǩiõl koontâr tobdstâʹtte tuâjeez Sajoozzâst. Sääʹmteeʹǧǧ ođđ saaǥǥjååʹđteeʹjjkåʹdd lij pääiʹǩ âʹlnn saǥstõõllmen. Podd lij ääv pukid, ǩeäk haaʹlee pueʹtted.

Programm Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest 6.2.2024:

Čiâss 9.45–10.30 Sajos, Silba da Sisti
Vuâlla škooulâkksai päärnai programm | Sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu

Čiâss 10.30–15.00, Sajos, jõnnkäʹrdd
Tiõrv pueʹttem tobdstõõttâd Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša! Sääʹmteeʹǧǧ takaikoontâr, škooultõs- da mättmateriaalkoontâr di sääʹmǩiõl koontâr tobdstâʹtte tuâjeez.

Čiâss 10.45, Sajos, jõnnkäʹrdd
Aanarsääʹm livđe: Anna Morottaja | Musikk-kõõskõs

Čiâss 11.30–13.15, Sajos, auditorio Dolla
Jieʹllikartt: Jeʹvida | Aanar škooulniiʹǩǩid, še jeärraz liâ tiõrv puättam

Čiâss 13.30, Sajos, aula
Aanarsääʹm livđe: Anna Morottaja | Musikk-kõõskõs

Čiâss 14.00–15.00 Sajos, ǩeʹddmääʹrǩest
Čâustõõǥǥin njuärstummuš nuõrid | Nuõrisuåvtõs

Čiâss 14.00–15.30, Sajos, Solju. Poodd striiʹmjet.

Saaǥǥjååʹđteeʹj Pirita Näkkäläjärvi saakk

Visio: Sääʹmjânnam 2050, saǥstõõllmen Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeikåʹdd, halltõõzz vuäzzla da luʹvddkooʹddi saaǥǥjååʹđteeʹj

Čiâss 18.00–19.40, Sajos, auditorio Dolla
Jieʹllikartt: Eallogierdu / The Tundra Within Me, liipp 5 € | Skábmagovat-jieʹllikarttfeʹsttvaal, Jieʹllikarttkõõskõs Skábma

Saaʹmi meersažpeiʹvv

Saaʹmi meersažpeeiʹv vieʹttjet piirieeʹjji täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Peiʹvv lij õhtt saaʹmi liiʹpptempeeiʹvin, leša lââʹssen nuʹt Lääʹdd, Ruõcc ǥu Taarr veʹrǧǧneeʹǩǩ siâzztâʹlle almmjallaž liiʹpptummuž.

Saaʹmi meersažpeiʹvv lij veâl nuõrr juhllpeiʹvv. Lääʹdd kaʹlndaare tõn miõrkkuš eeʹjjest 2004. Meersažpeeiʹvest mieʹrreeš kuuitâǥ juʹn eeʹjjest 1992, da juhllpeeiʹv preddan jååʹđte pâʹjjel čueʹđ eeʹjj tuâkka, ekka 1917. Täʹl Taarr Trondheeiʹmest rieʹššeš vuõssmõs tâʹvvjânnmallaš sääʹmsååbbar, koon jurddmõš leäi smiõttâd saaʹmi jieʹllemvueiʹtlvažvuõđid da väʹldded beäʹl saaʹmid kuõskki kõõččmõõžžid. Ǩiõttʼtõllum aaʹššin vääžnʼjummuz leʹjje jååttmõʹšše, määddai âânnmõʹšše, puäʒʒhoiʹddjummša da škoouljååttmõʹšše õhttneei kõõččmõõžž.

Lââʹssteâđ:

Gabriela Satokangas
Vs. saaǥǥtempiisar
044 741 5592
gabriela.satokangas@samediggi.fi 


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz