Sámediggi illuda Mumenvággi-ráiddu davvisámegielat osiid gárváneamis ja ráhkkana nuortalaš- ja anárašgielat osiid buvttadeami doarjumii

Beassážiid áigge, 13.4.2020 čájehuvvo Mumenvággi-ráiddu vuosttaš davvisámegielat oassi Suoma tv:s diibmu 8.25 Yle TV2 -kanálas ja Yle Areenas 13.4. rájes. Suoma Sámediggi  lea leamaš ovttasbargoguoibmin Yle Mumenvággi-ráiddus. Ráiddu lea buvttadan Gutsy animations.  Sámedikki rolla lea earenoamážiid leamaš sámegielaid guoskevaš rávvemis ja bagadeamis. Oktan ulbmilin ovttasbarggus lea leamaš maid gávdnat ođđa sámegielat jietnaneavttáriid ja  nanosmahttit dubbenmáhtu Sámis. Davvisámegielat ráiddus leat oktiibuot 13 oasi, mii lea stuorra lasáhus sámegielat mediafálaldahkii, gávnnaha Sámedikki I várreságadoalli Anni Koivisto, guhte vástida maiddái sámegillii guoskevaš áššiin Sámedikkis.

– Mii Sámedikkis leat hui giitevaččat, ahte Yle ja Gutsy animations dustejedje min hástalusa dubbet ráiddu sámegielaide, vaikke diehtit ahte sámegielat buvttadeapmi sáhttá gáibidit eanet ja leat hástaleaddji maid. Min mielas dakkár ovttasbargu sáhttá addit ollu ráiddu buvttadeddjiide. Mii leat maid ilus, ahte oaččuimet leat mielde fállame iežame áššedovdamuša giela ektui, muhto maid dainna láhččit vuođu boahttevaš dubbenprošeavttaide. Sámediggi sávváge, ahte dát bargu maiddái roahkasmahttá earáid váldit seammasullasaš hástalusa vuostá, dadjá Koivisto.

Govva: Gutsy Animations

Yle ja Sámediggi leat soahpan maŋŋel ráđđádallamiid, ahte ráidu buvttaduvvo buot golmma sámegillii. Vuosttaš 13 oasi leat davvisámegillii ja 6 oasi bohtet anárašgillii ja 5 nuortalašgillii. Davvisámegielat oasit almmuhuvvojit giđđat 2020 ja anáraš- ja nuortalašgielat osiid buvttadeapmi álggahuvvo geasset.

-Earenoamážit mii illudat vel daid unnit sámegielaid osiid buvttadeapmái, danin go dat lea áibbas ođđalágan bargu ja juohke buvttadus daid unna gielaide lea hui mearkkašahtti. Mii maiddái diehtit man unnán makkár mediasisdoallu lea daidda unnit gielaide ja dát nanne bealistis dehálaš giellaealáskahttinabarggu, joatká Koivisto.

Sámegielat áittavuloš dili dihte ja buvttadeapmái doarjjan Sámediggi lea čállán giellapolitihkalaš linnjemiid Mumenvággi-buvttadeapmái. Daidda sáhttá oahpásnuvvat dás.

Lassidieđut:

Anni Koivisto
I várreságadoalli
anni.koivisto@samediggi.fi / +358 40 415 5969

Anne Kirste Aikio
gielladorvočálli
anne-kirste.aikio@samediggi.fi / 010 839 3124 | +358 40 707 5626

Tarja Porsanger
plánejeaddji / Filbmaguovddáš Skábma
tarja.porsanger@samediggi.fi / 010 839 3182 |  +348 50 569 6065


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat