Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad õõudbeäʹlnn cõggi tååimi alttummuž puõʹtti tääʹlv puäʒʒskääđai veäʹlttummšen

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii 18.11.2021 mädd- da meäʹcctäällministeriaaʹje õõudbeäʹlnn cõggi tååimi jåʹttlõs plaanummuž da alttummuž, što puõʹtti tääʹlv puäʒʒskääđ vueiʹtet veäʹltted.

– Leäʹp piâkkõõttâm tõʹst, što tääʹlv 2019–2020 nallšem čoʹrstemnallšem šõŋŋjeällmõõžž šâʹdde oʹđđest tän tääʹlv poodd. Täʹst liâ tosvvummuž saaʹmi dommvuuʹdest. Määŋgain paaiʹǩin lij kõrr kõŋkkcuâŋ juʹn tän poodd eeʹjjest, šõŋŋ vaajtââll jåʹttlânji pluʹss-šõõŋin kõrr puõllšid, da puõccu liâ vuâlggam jååʹtted rääuhtemnalla, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Tääʹlv 2019-2020 čoʹrstemnallšem jeällmõõžži diõtt šõddâm puäʒʒskääđain jeäʹla mahssum võl koʹrvvõõzz puäʒʒhoiʹddjeeʹjid. Čõõuč 2019 da tääʹlv 2019-2020 sõŋŋ- da muõttjeällmõõžž leʹjje Luâttreeʹǧǧesvuõttkõõskõõzz čiõlǥtõõzz mieʹldd samai čorstemnallšeeʹm da puäʒʒhoiddu takai jeäʹrab vaiggâd.

– Vueʹjjest tuejjad samai vaiggâd tõt, što määŋgain paalǥâskooʹddin puäʒʒhoiʹddjeei jeäʹla piâssâm čårstõktääʹlv mâŋŋa kaaupšed ni vooʹps puõccuid, di tâʹl jeäʹla ni še puåtti leämmaž. Ǩeähnben ǩeävvam paalǥâskååʹdd liâ tän poodd ekonoomlaž jieʹttsââʹjest, jiâ-ka jieʹttpeâmmʼmumša leäkku vieʹltǩani resuurs tâʹl, ǥu tääʹlv 2019-2020 koʹrvvõõzzid jeäʹla ni võl mähssam, särnn Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što ministeria älgg jåʹttlõs äiʹǧǧtaaulin valmštõõllâd da veekk čõõđ õõudbeäʹlnn cõggi tååimid puäʒʒskääđai veäʹlttummšen. Tååimin feʹrttai saǥstõõllâd Sääʹmtiiʹǧǧin. Čoʹrstemnallšem åårrmõõžž liâ tääʹrǩes toobdsted jåʹttlânji, što puäʒʒhoiddu pââʹstet čuäʹjted oudlkõʹstti tuärjjõõzz.

– Ååʹn ij vueiʹt pâi kuâđđjed vueʹrdded skääđai šõddmõõžž da iiʹjjid jaukki koʹrvvõõzzid, pâi vuâkka âlgg kässjõõttâd õudlkâʹsttemnalla, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõs tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz