Sääʹmteʹǧǧ teäʹddad puârastpiʹrǧǧummuž da vuõiggâdvuõđid vaalpââʹjest 2020–2023

Piâtnâc riâššõõttâm Sääʹmteʹǧǧ teäʹddad nellj njoonašteema õhttneeʹl sääʹmõõutstõõzzi puârastpiʹrǧǧummša da säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđid.

Vaalpââʹj 2020–2023 väʹlddteeman kaʹǧǧe sääʹmkulttuurlääʹjj valmštõõllâm, sääʹmsuåppmõõžž ratifiâʹsttem, säʹmmlai puârastpiʹrǧǧeemkääzzkõõzzi oouʹdeem säʹmmlai dommvuuʹdest di sääʹmõõutstõõzzi ǩiõll- da kulttuurkääzzkõõzzi tuärjjeem säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn.

Puk kuâhttlo-õhtt Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla tuejjee õõutveäkka neellj pääiʹǩ liist vueʹssen saaǥǥstõõllmõõžžid, koid čõõđte riâššõõttâmsåbbar vuõssmõs peeiʹv saaǥǥstõõllâmkõõut ääiʹj.

Neellj pääiʹǩ liist priʹmme veerǥlânji õõutmiõllsânji Sääʹmteeʹǧǧ riâššõõttâmsåbbar nuuʹbb peeiʹv čõõđtum vuõlttõs-saaǥǥstõõllmõõžžâst, kååʹtt ǩiõttʼtõõli vaalpââʹj tuåimm- da tällõsplaan 2020–2023.

-Sääʹmteeʹǧǧ riâššõõttâmsåbbrest kueiʹt peeiʹv äiʹǧǧen čõõđtum saaǥǥstõõllâm čuäʹjte čiõlggsânji, što mõõk lie tääʹrǩes teema pukid säʹmmlaid. Neellj prioriteeʹtt da jeeʹres vuõlttõs-saaǥǥstõõllmõõžžâst ouʹddepuhttum aaʹšši vuâđald lij šiõǥǥ äʹlǧǧed valmštõõllâd õhttsaž tuåimm- da tällõsplaan vaalpââjas, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ ođđ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteʹǧǧ čõõđti piâtnâc saaǥǥjååʹđteei- da halltõsvaalid. Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljii õõutmiõllsânji vuäzzlaid Sääʹmteeʹǧǧ luʹvddkooʹddid, suåvtõõzzid da jeeʹres kõskksaž tuâjj-jooukid.

Snimldõk: Ville-Riiko Fofonoff / Sääʹmteʹǧǧ

 

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz