Sääʹmteʹǧǧ vuässââtt EU-Sámi neättla Brysselist

Väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto vuässââtt EU-Sámi neättla Brysselist ǩieʹssmannu 20.-22. peeiʹv 2022.

Šõddmõõžži neäʹttel jäʹrjstet vueʹssen Sääʹmrääʹđ da Lääʹdd Sääʹmnuõr rõ haʹŋǩǩõõzzâst Filling the EU-Sámi knowledge gaps. Täävtõssân lij, što EU-Sámi neäʹttlest šâdd juõʹǩǩ eeʹjj jäʹrjstum šõddmõš, kååʹtt nâânad säʹmmlai kueiʹmmvuõđ EU-instituutioivuiʹm.

– Rämmšam čuuʹt EU-Sámi neäʹttel diõtt. EU politikk vaaikat säʹmmlai sâjja da âânam tuõđi kaallšõs äʹššen, što säʹmmlain lij vueiʹttemvuõtt vaaikted tuʹmmstõõǥǥid. Âânam še tääʹrǩes äʹššen,  što EU- tuʹmmeeʹji teâtt säʹmmlai pirr lâssan da EU toobdast säʹmmlai äʹšštobddmõõžž alggmeerpolitiikkâst, särnn I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz šõddmõõžžâst eeʹttkâʹstte Anni-Sofia Niittyvuopio, Anni-Sofia Löf da Lilja Ljetoff. Šõddmõõžžâst lij veâl mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž da kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi. Näkkäläjärvi vuässââtt Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹsttjen paneeʹlsaǥstõõllma, kååʹtt kuâskk EU da säʹmmlai kõskksaž kueiʹmmvuõđ. Sääʹmteeʹǧǧest šõddmõšneättla vuässâʹtte še lääʹǩǩpiisar Kalle Varis da meeraikõskksaž aaʹšši piisar Lars-Anders Baer.

Filling the EU-Sámi knowledgr gaps -projeeʹkt lie teäggtam Interreg Nord, Lappi lett, Taarr Sääʹmteʹǧǧ, Trooms da Finnmark lään, Region Norrbotten ja Region Västerbotten.

Lââʹssteâđ:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Govva: Hanna Schneider


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz