Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtem­plakaatt digigirji ja PDF-dokumeanta

Esther Berelowitsch, 2023

Dát lea nuvttá digibuvtta, man sáhtát geahčadit ja guldalit Sámedikki oahppomateriálaportálas. Sirdás buktagii boalus, mii lea vulobealde.

Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemplakaatt digigirji ja PDF-dokumeanta

Buvttagovvádus

Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemplakaatt (Álgooahpahusa riektačállinplakáhtat) leat PDF-fiilan, maid sáhttá luđet.
Plakáhtat muittuhit riektačállima vuođđoáššiin, mat sáhttet leat oahppiide hástaleaddjit vuolleskuvllas. Dat leat dárkkuhuvvon erenomážit vuolleskuvlla álgooahpahusa (1.–3. lk.) eatnigiela oahpahussii. Dain sáhttá leat ávki maid eará luohkáid oahpahusas.

Riektačállinplakáhtat gullet Algg (Álgu) -álgooahpahusa oahppomateriálaráidui, mii sisttisdoallá maid Alfabehtatávvaliid. Nuortalašgielat materiála lea heivehuvvon jorgalus Aura Pieski čállin davvisámegielat materiálas Riektačállinplakáhtat (2020).

Távvaliid lea jorgalan Esther Berelowitsch ja govuhan Nora Bäck.

1. almmuheapmi.

OahppomateriálatDigibuktagatNuvttá digibuktagatNuortalašgiellaVuolleskuvlaOvda- ja álgooahpahusSámegiella eatnigiellanSámegiella nubbin giellan
  • Almmustahttinjahki 2023
  • Esther Berelowitsch

Seamma kategoriija buktagat

Oahpásmuva maiddái dáidda