WHO priimi õõlmâsceälkkmõõžž alggmeerai tiõrvâsvuõđâst – Sääʹmteʹǧǧ vuässõõđi õõlmâsceälkkmõõžž valmštõõllmõʹšše

Maaiʹlm tiõrvâsvuõttorganisaatio WHO priimi õõlmâsceälkkmõõžž alggmeerai tiõrvâsvuõđâst 76. takaisåbbrest Genevest 30.5.2023. Õõlmâsceälkkmõš lij WHO:st vuõssmõs õõlmâsceälkkmõš, kååʹtt lij primmum alggmeerai beäʹlnn. Sääʹmteʹǧǧ vuässõõđi õõlmâsceälkkmõõžž valmštõõllmõʹšše.

Kuvassa vasemmalta Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga ja WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kuva: Anu Rantalaiho.
Snimldõõǥǥâst čiʹǯǯbeäʹlnn Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga da WHO väʹlddjååʹđteei Tedros Adhanom Ghebreyesus. Snimldõk: Anu Rantalaiho.

Primmum õõlmâsceälkkmõõžž vuâđald valmštõõlât Globaal tåimmamplaan (a Global Plan of Action) 79. WHO tiuddsåbbra.

– Tiõrvâsvuõđ ouddnummuž kõskksââʹjest âlgg leeʹd alggmeerai vuässadvuõtt tuʹmmstõktuâjast. Ååʹn alttuum tuâjj maaiʹlm tiõrvâsvuõttorganisaatiost õudd ođđ vueiʹtlvažvuõđ ǩiʹddjed vuâmmšõõzz ÕM alggmeerčõõđtõõzz tiuʹdde piijjmõʹšše sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar vuässââtt WHO takaisåbbra Genevest 21.-30.5.2023. – Lij miârkteei, što Sääʹmteeʹǧǧest lij vuõssmõs vuâra vueiʹtlvažvuõtt vuässõõttâd WHO takaisåbbra vueʹssen Lääʹdd delegaatio, särnn Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga.

Lääʹddjânnam meersaž saakkvuârr tuärjjii õõlmâsceälkkmõõžž priimmʼmõõžž

Lääʹddjânnam kaaggi saakkvuârstes õuʹdde jiijjâsǩiõllsai da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi di jeäʹrben miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi miârktõzz. Äimmõsmuuttâs puätt še vaaikted säʹmmlaid määŋgain jeeʹres naaʹlin.

Lääʹddjânnam še teäʹddii saakkvuârstes, što alggmeer âʹlǧǧe vuässâʹtted tuʹmmstõktuõjju da saǥstõõllmõʹšše. Lääʹdd saakkvuâr mieʹldd še teâđpuuʹtʼtõs õõlǥči tuejjeed õõutsââʹjest alggmeeraivuiʹm.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Inka-Saara Arttijeff
Meeraikõskksaž aaʹššipiisar
050 574 7629
inka.saara.arttijeff@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz