Riävtuičäällim­koortah digigirji ja PDF-dokumeanta

Aura Pieski, 2023
20,00 
álv. 0%

Vuorkkas

Buvttagovvádus

Álgooahpahusa riektačállinplakáhtat nannejit oahppi anárašgiela riektačállima, ja daid sáhttá geavahit lohkama- ja čállima oahpaheamis. Dát lassemateriála lea jurddašuvvon eatnigiela álgooahpahussii, muhto das sáhttá leat ávki maiddái eará luohkkádásiid oahpahusas. Plakáhtat muittuhit riektačállima vuođđoáššiin. Plakáhtaráiddus leat oktiibuot guoktenuppelohkái (12) plakáhta. Oahpaheaddji sáhttá čálihit plakáhtaid luohkkái. Aura Pieski lea čállán oahpaheaddji rávvagiid ja maiddái ideaid riektačállinplakáhtaid geavaheapmái. Dát materiála heive bures maid gáiddusoahpahussii.

Plakáhtaid lea govuhan Nora Bäck. Plakáhtaid lea jorgalan anárašgillii Miina Seurujärvi.

1. almmuheapmi.

OahppomateriálatDigibuktagatAnárašgiellaVuolleskuvlaOvda- ja álgooahpahusSámegiella eatnigiellan
  • Almmustahttinjahki 2023
  • Aura Pieski

Seamma kategoriija buktagat

Oahpásmuva maiddái dáidda