Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõʹtte 320 vuässõõʹtti – ǩiiččeeʹjid raaukât iʹlmmtõõttâd

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva iʹlmmtõõttmõš lij puuttâm. Čeäʹppvuõttpeivva iʹlmmtõʹtte 320 vuässõõʹtti. Kriiʹlcest vueiʹnet 20 čuäjtõõzz da sääʹmǩiõttʼtuâjjčuäjtõõzzâst 23 ǩiõtt-tuâj.

Tän eeʹjj čeäʹppvuõđpeeiʹv brosyyr čõõđ viʹǩǩeš karttkollaasân. Karttkollaas nårrai sääʹmklaassi pirstum čeäppõstuejjõõzzin, koin euʹnnpalettân liâ sääʹmeeuʹn da teemain kuâsttai čeäʹppvuõttpeeiʹv tän ekksaž teema. Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad späʹssbõõššâd pukid brosyyr čõõđ viikkmõõžž diõtt vuässõõttâm sääʹmklaassid.

Rääʹjtum sââʹjjkapasiteeʹtt da staanvuõđ diõtt raukkâp neljdpeeiʹv ǩiiččeeʹjen haaʹleeʹjid iʹlmmtõõttâd neʹttpååʹštin addrõʹsse sntaidetapahtuma@samediggi.fi. Sajoozz kueʹrnca lij vuõss-sâjjsaž piâssâmvuõiggâdvuõtt tõid, kook liâ Iʹlmmtõõttâm ääiʹjab õlmstõttum iʹlmmtõõttâm- da čuäjtõõttâmlomaakkin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv striiʹmjet. Striiʹmjummuž vuäitt seuʹrrjed neeʹtt pääiʹǩ addrõõzzâst https://www.sajos.fi/live

Sajoʹsse lij vaʹrrjum striiʹme pååđǩiõččâmpäiʹǩǩ, koozz âlgg iʹlmmtõõttâd še ouddǩiõʹtte.

Lââʹssteâđ:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz