Milli já Polfe Riävskápiivdost – Milli da Bolfi Reeppaid šeeʹllmen

Torkel Rasmussen, 2014
Gažaldagat buktaga birra

Dán buktaga lea vejolaš oažžut dušše skuvllaide ja girjerádjosiidda oktavuođaváldima bokte. Buvtta ii leat vuovdimassii. Guođe iežat oktavuođadieđuid, de mii leat oktavuođas dutnje buktaga fidnema birra.

Vuorkkas (30 st)

Buvttagovvádus

Torkel Rasmussen mánáidgirji nuortalaš-, anáraš- ja gielddasámegillii. Girjji lea govuhan Tanja Sanila. Girjji lea goasttidan ČálliidLágádus (ForfatternesForlag) Norgga Kárášjogas. Sámediggi lea dorjon girjji almmustahttima.

Girji lea almmustahtton maid davvisámegillii, ja davvisámegielat girjji sáhttá jearrat njuolga goasttideaddjis: poasta@calliidlagadus.org.

1. prentehus. ISBN 978-828-263-139-6.

GirjjálašvuohtaDeaddiluvvon buktagatAnárašgiellaNuortalašgiellaEará gielatVuolleskuvlaOvda- ja álgooahpahusSámegiella eatnigiellan
  • Almmustahttinjahki 2014
  • Torkel Rasmussen

Seamma kategoriija buktagat

Oahpásmuva maiddái dáidda