Skuvlla biologiija ja eatnandiehtu 5 oahppogirji

Sanna Jortikka, Outi Maijala, Teuvo Nyberg ..., 2021
25,00 
álv. 0%

Nohkan vuorkkas

Buvttagovvádus

Eallišlájat, luondduihtagat miehtá máilmmi, olbmo eallin ja kárttát! Skuvlla biologiija ja eatnandieđu girjeráidu movttiidahttá oahppat, dutkat ja fuomášit.

Girjji govaid lea sárgon Jorma Happonen ja davvisámegillii girjji lea jorgalan Seija Järviluoma.

2. prentehus. ISBN 978-952-441-179-0.

OahppomateriálatDeaddiluvvon buktagatDavvisámegiellaVuolleskuvlaBiologiijaEatnandiehtu
  • Almmustahttinjahki 2021
  • Sanna Jortikka, Outi Maijala, Teuvo Nyberg ja Matti Palosaari

Seamma kategoriija buktagat

Oahpásmuva maiddái dáidda