Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteʹǧǧ mušttal tååimees pirr mediaaʹje da jeärrsid jeäʹrbi mieʹldd teâđtõõzzivuiʹm. Tiʹlle Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta.

Ooccak-a håʹt mâka

Ođđâz da teâđtõõzz

Õhttvuõđväʹlddemraukkmõš

Siiskõstyypp

Kategoria