Saaǥǥjååʹđteei saakkvuârr konfereeʹnsest Tâʹvvjânnmi alggmeerai äʹrbbvuõđlaž teâđ suõjâst da aaunâsteʹmes jällmõõžžâst

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso äävii konfereeʹns Tâʹvvjânnmi alggmeerai äʹrbbvuõđlaž teâđ suõjâst da aaunâsteʹmes jällmõõžžâst. Täävtõssân lij ǩiõttʼtõõllâd konfereeʹnsest kõõččmõõžžid alggmeerai ǩiõččâmvueʹjjest, nââneed raajid râstldeei õhttsažtuâj da lââʹzzted silttummuž Tâʹvvjânnmin.

Looǥǥ saakkvuâr tääiʹben


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz