Sääʹm-mättʼtõõzz tâʹvvjânnmallaž fooruum programm õlmstõttum - iʹlmmttõõttâd vuäitt piâtnâc 19.11. räjja

Sääʹm-mättʼtõõzz tâʹvvjânnmallaš foorum ǩiččlâtt raajjâd obbkaart sääʹm-mättʼtõõzzâst Lääʹddest, Ruõccâst da Taarrâst. Fooruum täävtõssân lij oouʹdeed mättʼtõõzz raajid râstldeei õhttsažtuâj da škooultõspoliittlaž sââʹj šõddâmjânnmin. Fooruuʹme liâ iʹlmmtõõttâm šurr joukk veʹrǧǧniiʹǩǩid, škooultõspoliittlaž vaikkteei, sääʹm-mättʼtõõzz tuʹtǩǩeei da uʹčteeʹl.

– Tâʹvvjânnmallaš sääʹm-mättʼtõõzz foorum lij mõõn pueʹrmõs podd väʹlddkååʹdd raajid râstldeei škooultõspoliittlaž saǥstõõllmõʹšše. Meeʹst liâ jiânnai õhttsaž vaʹǯǯtõõzz, kooi räʹtǩǩummuš õõlǥat nuʹtt-i mieʹrrteâttla da kuʹǩesäiggsa politiikk, särnn Sääʹmteeʹǧǧ vuõssmõs väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

– Tuäivvap, što foorum peäʹlstes nâânad škooultõspoliittlaž sââʹj juʹn åårrmest åårrai õhttsažtuâjjraajõõzzi diǥu Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz seʹst. Lââʹssen tõn lij jorddmõš altteed ođđ äiʹǧǧpââʹjj Tâʹvvjânnmallaš mättʼtõsministeriai, Sääʹmteeʹǧǧ da Sámi allaskuvla kõskksaž škooultõspoliittlaž õhttsažtuâjast, särnn Koivisto.

Fooruuʹme lij vueiʹtlvaž iʹlmmttõõttâd piâtnâc 19.11. räjja neʹttseeidain www.rajahissameoahpahus.com, koʹst še programm lij vueiʹnnemnalla.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei
Tuomas Aslak Juuso
tuomas.juuso(at)samediggi.fi
040 687 3394 / 010 839 3101

I väärrsaaǥǥjååʹđteei
Anni Koivisto
anni.koivisto(at)samediggi.fi
040 415 5969

Škooultõspiisar
Ulla Aikio-Puoskari
Sääʹmteʹǧǧ
+358(0)10 839 3112
ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Ǩiõllstaanpiisar
Anne Kirste Aikio
Sääʹmteʹǧǧ
010 839 3124
anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz