Sääʹmǩiõllsai päärnai puärraz Heʹlssnest – vaʹstted kõõjjõõllma!

Tapaamisemme tiistaina 15.11.2022 Helsingissä joudutaan perumaan sairastapauksen vuoksi. Tarkoituksenamme on siitä huolimatta kartoittaa kuitenkin vielä perheiden tarpeita saamenkielisen toiminnan suhteen pääkaupunkiseudulla. Haluaisimme kuulla mahdollisista toiveistanne ja ajatuksistanne paremmin.

Toivomme teidän vastaavan kyselyyn, joka löytyy alla olevasta linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/A8691171AF66AB57

Tiõrvʼvuõđ Aanrest!

Leäʹp pueʹttmen kuâssa mââibaarǥ 15.11.2022 sääʹmǩiõllsaž päärnai puärrsi årra Heʹlssna. Jurddjen lij kaartʼtet piârrji taarbid sääʹmǩiõllsaž toiʹmmjummuž beäʹlnn. Haaʹleʹčep kuullâd vueiʹtlvaž tuõivvjin da jurddjin pueʹrben. Kaaunõõttmõš jäʹrjstet Susanna peiʹvvpõõrt (Susannanpenger 1, 00240 Hki) sääʹmǩiõllsaž jooukâst Luopmánist čiâss 17-19.

Tuäivvap tiʹjjid vaʹstteem juʹn õõudbeäʹlnn kõõjjõʹsse, kååʹtt käunnai vueʹlnn åårrai liiŋkâst.
https://link.webropolsurveys.com/S/7A39EE2E13A8BB55

Vaʹstteed vuäitt haaʹleen frijjmaall mieʹldd še vuõltteeʹl n- pååʹšt miʹjjid:
onneli.sieppi@samediggi.fi leʹbe niina.aikio-siltala@samediggi.fi.Vuäitak soiʹttjed še miʹjjid.

Tiõrvʼvuõđin,

Niina Aikio-Siltala                                                                            
040 487 5414                                                                                       
mä. Ǩiõllpieʹssvuäʹpsteei                                                                        

Onneli Sieppi
040 184 7746
mä. materiaalplaaneei


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz