Sääʹmteeʹǧǧ vaal 2023

Sääʹmteeʹǧǧ vaal tååimtet 4.9. – 2.10.2023 kõskksaž poddân.

Vaal-loǥstõk ââʹnet vueiʹnnemnalla pâʹsslašttâm-mannu 20.3. – 31.3.2023 peeiʹvi poodd arggpeeiʹvin vu-pi čiâss 14.00 – 17.00 täin paaiʹǩin:

Tuõddâr-Lappiluâttkõõskõs, Hetta, Peuratie 5
Sää´mkulttuurkõõskõs Sajos, sååbbarlõnnj Silba 1. ǩrd, Inari, Sajos, Menesjärventie 2A
Uccjooǥǥ sijddpõrtt Giisá, Utsjoki, Utsjoentie 9
Vuõccu škooul, Vuotso, Ivalontie 8716

Juâkksast lij vueiʹtlvažvuõtt täʹrǩsted jiijjâs kuõskki vaal-loǥstõʹǩǩe miõrkkum teâđ vuõiʹǧǧest vaal-luʹvddkååʹdd konttrest teʹl. 010 839 3155, 010 839 3177, leʹbe suõjjuum neʹttpååʹšt pääiʹǩ: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vuâsttavaʹlddi: vaalit@samediggi.fi leʹbe jiõčč jeäʹleeʹl ǩiõččmen vaal-loǥstõõǥǥâst âʹlnn åårrai paaiʹǩin peäggtum poddân.

Ǩii ǩeäčč, što suu leät vuõiggâdvuõđtaa kuõđđum meädda vaal-loǥstõõǥǥâst leʹbe suu kuõskki meärkkmõš vaal-loǥstõõǥǥâst lij puästtad, vuäitt ǩeerjlânji õõlǥted vuõiǥõõzz vaal-luʹvddkååʹddest mââimõõzzâst njuhččmannu 14. peiʹvven ouddâl čiâss 16.00. Vuõiǥeem-mõõntõõllâmvuäppõõzzid vuäǯǯ vaal-luʹvddkååʹdd konttrest leʹbe tõid vuäitt priʹnttjed https://samediggi.fi/vaal-2023/?lang=nuo.

Aanrest 2.3.2023
Vaal-luʹvddkåʹdd


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz