Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz kuõskki 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžžin saǥstõõllâmpuäđõs

Sääʹmteʹǧǧ da vuõiggâdvuõttministeria saǥstõʹlle sääʹmteʹǧǧlääʹjj kuõskki eʹtǩǩõshämmsest sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlânji täʹbbe 1. jooulmannust 2023.

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz kuõskki saǥstõõllmõõžž vuõiggâdvuõttministeria da sääʹmteeʹǧǧ kõõsk lij õnnum šiõǥǥ jiõggâst.

Saǥstõõllâmpuäđõs lij vaalmâš ouddned äiʹǧǧtaaul meâldlânji eeʹjj 2023 loʹppe mõõneeʹst halltõsprogrammǩeeʹrjummuž vuâđald. Eʹtǩǩõs puätt õõlmliʹžžen, ǥu tõt uuʹdet riikksuåvtõõzzâst.

– Leäm tååđvaž tõõzz, što meeʹst lij saǥstõõllâmpuäđõs da sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš ouddan halltõsprogrammǩeeʹrjummuž meâldlânji, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj kuõskki eʹtǩǩõshämmaz 9 § meâldlaid saǥstõõllmõõžžid vuässõʹtte vuõiggâdvuõttminister Leena Meri, riikkpiisar Teija Makkonen, juâǥǥasjååʹđteeʹjj Johanna Suurpää da saǥstõõlli veʹrǧǧooumaž Yrsa Nyman vuõiggâdvuõttministeriast di saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso, I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto, II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio, eeʹttǩeeʹjj Pirita Näkkäläjärvi da lääʹǩǩpiisar Kalle Varis Sääʹmteeʹǧǧest.

Väʹlddminister Petteri Orpo halltõõzz prograamm mieʹldd halltõõzz eʹtǩǩõs sääʹmteʹǧǧlääʹjjest uuʹdet eeʹjj 2023 loʹppe mõõneeʹst kansliajååʹđteeʹjj Timonen tåimmkååʹdd tuâj vuâđald õhttsažtåimmjummšest Sääʹmtiiʹǧǧin.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz