Mieʹrräiggsaž mättmateriaalplaaneeʹjj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaalplaaneeʹj mieʹrräiggsaž tuâj. Mättmateriaalplaaneeʹj tuâjaid koʹlle jm. tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mättmateriaalprojeeʹkt koordinâʹsttem-, vuäʹpstem- da valmštõõllâmtuâj.

Tuâjj älgg 1.2.2024 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2024 räjja. Mättmateriaalplaaneeʹj tåimmpäiʹǩǩ lij Sajoozzâst, Aanrest. Mättmateriaalplaaneeʹj tuâj liâ looǥǥtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž pääiʹǩest 41 §.

Asetõõzz meâldliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj ooudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš ooudald pueʹrr tâʹvvsääʹmǩiõl ǩeerjlaž da njäälmlaž silttummuž, projeʹkttobbvuõđi vaaldšummuž da sääʹmkulttuur tobddmõõžž. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuâj tuejjummša, pueʹrr organisâʹsttem- da teäddǩiõrddâmoodd di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩtuâjjriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV da tõn IV klaass mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2741,73 euʹrred/mp) Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss säʹmmlai dommvuuʹdest tuâj tuejjeen da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Jiijjâs maall meâldlaž ooccâmǩeʹrjj di vueiʹtlvaž tuâjjpäiʹǩǩloǥstõk da jeeʹres meâlddõõzz âʹlǧǧe maaccted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 7.2.2024 mõõneeʹst tän ooccâmlomaakk pääiʹǩ (ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid ouʹdde škooultõspiisar Bigga-Helena Magga 010 839 3121 da mättmateriaalpiisar Petra Kuuva, teʹl. 010 839 3119. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 9.1.2024
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz