Määräaikainen oppimateriaalisuunnittelija

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan määräaikaisen tehtävän. Oppimateriaalisuunnittelijan työtehtäviin kuuluvat mm. pohjoissaamenkielisten oppimateriaaliprojektien koordinoimis-, ohjaus- ja valmistelutyöt.

Työ alkaa 1.2.2024 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2024 saakka. Oppimateriaalisuunnittelijan toimipaikka on Sajoksessa, Inarissa. Oppimateriaalisuunnittelijan tehtävät on lueteltu Saamelaiskäräjien työjärjestyksen kohdassa 41 §.

Asetuksen mukaisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä annettu asetus 1727/1995). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää pohjoissaamen kielen kirjallista ja suullista osaamista, projektikokonaisuuksien hallintaa ja saamelaiskulttuurin tuntemusta. Odotamme myös valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV ja sen IV luokan mukaan (peruspalkka 2741,73 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisten kotiseutualueella työskennellessä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 7.2.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja antavat koulutussihteeri Bigga-Helena Magga 010 839 3121 ja oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva, puh. 010 839 3119. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua internetosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 9.1.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia