Sääʹmǩiõllsaž uʹcc digiǩiiʹrji räidd iʹlmstõõvi

Uʹcc ǩeerja -sääʹmǩiõllsaž digiǩiiʹrji räidd lij iʹlmstõõvvâm. Ǩeeʹrj vuäʹpste sääʹmǩiõl takai saaʹnid, mâʹte jååʹttemveeʹrbid da eeuʹnid, di pihttsi da porrmõõžži nõõmtõõzzid. Seämmast ǩeeʹrj veʹǩǩe õõudâs ǩiõllmättaaʹšši da lookkmõõžž mättjummuž. Ǩiiʹrjin lie kueʹhtt versio, tävvtum da tävvteǩani, di juõʹǩǩ temma õhttneei haʹrjjtõsǩeʹrjj.

Uʹcc ǩeerja -digiǩiiʹrji räidd šõõddi Čeʹvetjääuʹr škooul sääʹmǩiõl uʹčteeʹl Maria Porsanger eʹtǩǩõõzzâst. Ǩiiʹrji ǩiõttǩeeʹrjtõõzz da pirstõõzzid lij tuejjääm Esther Berelowitsch, kååʹtt lij Sääʹmteeʹǧǧest reâuǥast mättmateriaal projeʹktt-tuejjlõʹžžen. Berelowitsch vaʹsttad ǩiiʹrji jiõntõõzzâst da editâsttmõõžžâst še. Lookkjen lie Raija Lehtola da Tiina Sanila-Aikio.

Uʹcc ǩeerja -tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Maria Porsanger, Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio, Anna-Katariina Feodoroff di Petra Kuuva. Digiǩiiʹrji teeknlaž tuejast lie vaʹsttääm Unni Länsman da Esther Berelowitsch.

Rääid võl tiuddeet. Ǩiiʹrji aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõllsaž versio lie tuej vueʹlnn.

Pukid ääv liiŋk ǩiiʹrjid:
Puäj da Lâpp: lookkâmǩeʹrjj, lookkâmǩeʹrjj tävvtum, haʹrjjtõsǩeʹrjj
Siõm: lookkâmǩeʹrjj, lookkâmǩeʹrjj tävvtum, haʹrjjtõsǩeʹrjj
Eelljaž: lookkâmǩeʹrjj, lookkâmǩeʹrjj tävvtum, haʹrjjtõsǩeʹrjj

Ǩiiʹrjid čõõđti Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr.

Lââʹssteâđ:

Raija Lehtola
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaalplaaneei
raija.lehtola@samediggi.fi

Esther Berelowitsch
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuejjlaž
esther.berelowitsch@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz