Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž Ijahis idja -festivaal projeʹktt-tuâjjla tuâj

Tuâjj älgg 5.6. da peštt 25.8.2023 räjja. Projeʹktt-tuâjjlaž vaʹsttad Ijahis idja -alggmeerai musikkfestivaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâjain. Ijahis idja -festivaal jäʹrjstet 18.‒19.8.2023 Aanrest, Sajoozzâst.

Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat šiõttlõs škooultõs, sääʹmǩiõlltäidd di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl täidd. Uʹvddep äärv ooddaid jiõččnaž da tääʹrǩes tuejjummša di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktõstääidaid.

Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩ meäʹrtââvv Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 1 965,74 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Projeʹktt-tuâjjla tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Ooccmõšǩeeʹrj meâlddõõzzivuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 14.4.2023 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ea1017bc

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd sääʹm-musikk-kõõskõõzz plaaneei Oula Guttorm t. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi.

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi da Ijahis idja -alggmeerai musikkšõddmõʹšše addrõõzzâst: www.ijahisidja.fi

Aanrest 23.3.2023 Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz