Tiõrv pueʹttem ääʹveemprääʹznka! Sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâǥǥas jääʹrjast ääʹveemprääʹzneǩ Sajoossâst 16.6.2022

Sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâǥǥas jääʹrjast ääʹveemprääʹzneǩ Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoossâst Aanrest neljdpeeiʹv ǩieʹssmannu 16. peeiʹv 2022 čiâss 16-20. Prääʹzneǩprograammâst lij tiõrvʼvuõttsaaǥǥ, mainstumuužž juâkksest de musikkčuäjtõõzz. Prääʹznǩest taʹrjjed kååʹf. Prääʹzneǩ striiʹmjet, liŋkk puätt some-seeidaid.

Sää´m psykososiaal´laž tuärj juâǥǥas lij vuâđđuum tuärjjeed säʹmmlai da Lääʹddjânnam valdia kõskksaz tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiotuâj. Juâǥǥas taʹrjjad määustemes sääʹmkulttuur meâldlaž da sääʹmǩiõllsâž psykososiaal´laž tuärj kääzzkõõzzid, kook lie hieʹlǩeld vuäǯǯamnalla – vuä´ppõõzz, tuärj da kriistuâj jiijjâs jieʹnnǩiõlin. Juâǥǥas taʹrjjad vieʹǩǩ pukid Lääʹddjânnmest jälsteei säʹmmlaid, ij taarbâž vuässõõttâd tuõttvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio kuullmõõžžid.

Väʹlddkååddlaž kääzzkõsteʹlfoon nââmar lij 040 663 8882 (arggân č 8-16), da tõzz vuäiʹtte soiʹttjed puk Lääʹddjânnmest jälsteei säʹmmla.

Seuʹrre juâkkaz tuejjumuužž Facebookist (saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikkö) da Instagramist (saamelainen_psykosos_tuki).


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz