Vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõš

Ââʹlmõs vaaldšemvuõiǥâs (KHO) lij mieʹrrääm, što oođeed mieʹrruum sääʹmteeʹǧǧ vaalin ââʹnet eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõõǥǥ, koozz lââʹzztet KHO mieʹrreem 65 ooumžed. Tõn diõtt, što oođeed mieʹrruum vaalin ââʹnet seämma vaal-loǥstõõǥǥ ǥu eeʹjj 2023, jeät ođđ ooccmõõžžid ǩiõttʼtõllu täi vaali õhttvuõđâst. 31.12.2022 mâŋŋa puättam ooccmõõžžid ǩiõttʼtõõlât pueʹtti vaali vaal-loǥstõõǥǥ raajeen.

Ooccâmlomaakk tååimtummuš pååʹštin

Priʹntte ooccâmlomaakk Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain leʹbe raauk tõn vaal-luʹvddkååʹdd konttrest. Vuõlttâd vuâllaǩeeʹrjtum ooccâmlomaakk meâlddõõzzineez pååʹšt pääiʹǩ addrõʹsse:

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd
Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2A
99870 AANAR