Ǩieʹsskumikampanja kondoom še koolm sääʹmǩiõʹlle

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tän eeʹjj teeman lie seksuaaltiõrvâsvuõttääʹšš. Teema kuuleeʹl nuõri kõõskâst tobddum Ǩieʹsskumikampanja kondoom jåårǥle Lääʹddjânnmest mainstum koolm sääʹmǩiõʹlle. Kampanjaaʼje kuulli Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõõzz vuäitt tuejjeed še säämas.

Ǩieʹsskumikampanja mušttal nuõrid, mõõn tääʹrǩes lij ââʹnned kondoom. Kampanja mušttat, što pukin õõlǥče leeʹd seämma seksuaalvuõiggâdvuõđ da vueʹlǧǧemsââʹj ââʹnned cõõggõõttmõõžž di vuäǯǯad teâđ staan cõõggõõttmõõžžâst.

Sääʹmǩiõllsaž Ǩieʹsskumi lie vuäǯǯmest nuõrisuåvtõõzz riâššâm šõddmõõžžin di alggmeerai musikkšõddmõš Ijahis Idjast.

Kampanjast lie mieʹldd YleX, Suomen Punainen Risti, Väestöliitto, Syöpäjärjestöt da Sotilaskotiliitto. Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria tuärjjad kampanja. Kampanja äiʹǧǧen jueʹjjet 220 000 ǩieʹsskumid jeeʹres šõddmõõžžin.

Lââʹssteâđ:

Kaisa Tapiola-Länsman, 050 382 5179, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi

Sari Hälinen, sari.halinen@vaestoliitto.fi

 

 


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz