Niina Siivikko juätkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteeʹjen

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi vieʹǩǩteeʹjen lij alttääm Niina Siivikko. Siivikko toiʹmmji tuâjast še õõuʹdab vaalpââʹjest čõõučâst 2022 eeʹjj 2023 loopp räjja.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei Niina Siivikko. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Niina Siivikko

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteeʹjen lij nõõmtum 1.3.2024 ääʹljeeʹl filosofia maister Niina Siivikko. Sääʹmteʹǧǧ  iʹlmmti saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei tuâj ooccâmnalla täʹlvvmannust. Mieʹrräigga mõõneeʹst tuõjju puõʹtte kuõʹhtt ooccmõõžž.

Vaaldâšmjååʹđteei nõõmti saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 7 b § meâldlânji. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei tuâjaid kooll vieʹǩǩted saaǥǥjååʹđteei poliittlaž da vaaldšmallaš tuâjain. Vieʹǩǩteei valmštââll da čuäʹjtââll taarb mieʹldd halltõõzz, teeʹǧǧ da luʹvddkooʹddi såbbrin toiʹmmsuârggses kuulli aaʹššid di peejj tåimma tõi tuʹmmstõõǥǥid.

– Rämmšam tuõđi ǥu piâzzam juäʹtǩǩed Sääʹmteeʹǧǧest. Saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei tuâjjkoovv lij samai määŋgpeällsaž, miõllǩieʹssi da väʹǯǯel, da lij cistt piâssâd tuejjeed eʹpet kaallšõs tuâj sääʹmõutstõõzz õuʹdde, Siivikko särnn.

Âʹvvelšââddaž Siivikko lij ääiʹjben tuejjääm jeeʹresnallšem projeeʹktin jm. Lääʹdd YK-leettast, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriast di Turku universiteeʹttest. Siivikko lij še Ooumažvuõiggâdvuõttleett jååʹđtemkååʹdd vuäzzlaž.

– Miõllǩieʹssi tuâjai õõl lij še pueʹrr piâssâd mååusat Sääʹmteeʹǧǧ pakkmiõllsaž tuâjjõutstõʹsse da juõʹǩǩpeivvsaž sääʹmǩiõli ââʹnnma. Nuʹt-ba tuäivam, što kaaunam sõõrǥab Aanrest aazzâlm da piâzzam seʹrdded mååusat dommvoudda, Siivikko särnn.

Siivikko serddji 7.2. vuõʹššen mieʹrräiggsiʹžžen täʹlvvmannu rekrytâʹsttemproseeʹss ääiǥas projeʹktt-tuʹtǩǩeei tuâjast. Son toiʹmmai saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteeʹjen toiʹmmpââʹj 2024–2027 loopp räjja.

 

Õhttvuõtt-teâđ:
Niina Siivikko
Saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei
teʹlf. 044 779 1620
niina.siivikko@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz