Ođđ nuõrttsääʹmǩiõl ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij õlmstõttum

Škooultõs-da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž 2.klaass tuejjǩeeʹrj.

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 2. klaass veeʹres ǩiõl lookkji ǩiđđlookkâmpââʹj mättʼtõʹsse.

Tuejjǩeʹrjj lij šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsäämʹǩiõllsaž GEA- rääid tuejjǩeeʹrjest. Ǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij tuejjääm Oona Länsman da pirstõõzzid raajjam Nora Bäck, jåårǥlâttam da nuõrttsääʹmǩiõʹlle da kulttuuʹre šiõttõõllâm Raija Lehtola, kuâsttjõõzz raajjâm Ester Berelowitsch.

Ǩeeʹrj vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkaaupâst:


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz