Laasktemteâđ

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummuš lij riikkveäʹǩǩtieʹǧǧin teäggtum takaiäukkai toiʹmmjummuž, kååʹtt väʹlddääʹššest ij leäkku jäärnaǩtällõõzzlaž toiʹmmjummuž, da nääiʹt ååreen lij ärvvlââʹsspiiđtem. Tåʹlǩ Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz toiʹmmjummuš lij ärvvlââʹsspiiđlaž.

Ostolaskut

Neʹttlaasktõõzz teeknlaž teâđ

Nõmm: Samediggi/Sääʹmteʹǧǧ
P-tiõtt: 1052535-3
Neʹttlaasktõsaddrõs: 003710525353
Siʹrddi tiõtt:003708599126
Siʹrddi: Open Text Oy

Ââʹnned laaski ooudas-seʹrddma pâʹjjen peäggtum neʹttlaskkaddrõõzz da siʹrddi tiõtt.

Laask neʹttpååʹštin

Laskun voi lähettää myös PDF-muodossa sähköpostilla osoitteeseen: fennoa.506464@erin.posti.com

  • Lasku lähetetään sähköpostin liitetiedostona.
  • Voit lähettää useita laskuja yhdessä sähköpostiviestissä, kunhan jokainen lasku on erillisenä liitetiedostona. Kaikilla tiedostoilla tulee olla eri nimi.
  • Laskun liitteiden tulee olla liitettynä samaan pdf-tiedostoon itse laskun kanssa.
  • PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja.
  • Liitteen nimen sallitut merkit ovat tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9. Älä käytä erikoismerkkejä liitteiden nimeämiseen.

Lasku paperina postitse

Jos jiõk pââʹst tuåimted laask neʹttpååʹšt mieʹldd, vuäitak tuåimted tõn põʹmmailaskkân addrõʹsse:

Samediggi/Sääʹmteʹǧǧ
PL 57273
01051 LASKUT

Palkkio- ja matkalaskut yrityksiltä (joilla on y-tunnus) voi lähettää sähköisesti verkkolaskuna.

Lââʹssteâđ neʹttlaasktummšest

Laila Aikio

Koontârpiisar, mättmateriaaltiʹllʼjõõzz

Päʹlǩǩ- da mäʹtǩǩlaask

Pääʹlǩ- da paʹlǩǩõsvuäǯǯai persoonteâttlomaakk vuäitt tieuʹdded liâdglaž häämast addrõõzzâst:

Vuäitak vuõltteed suõjjuum neʹttpååʹšt Sääʹmteeʹǧǧ täällkonttra talous@samediggi.fi tän addrõõzz pääiʹǩ: https://secmail.com/send/vMJaNprX

Suõjjuum neʹttpååʹštin vuäitak vuõltteed ouddmiârkkân persoonteâttlomaakk leʹbe piiđkoort staanâld.

Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõš

Persoon- da tuâjjkõskkvuõtt-teâđai tuõʹllʼjummuš lij vueʹss tällõstuåim päʹlǩǩlaʹsǩǩeemproseezz. Iʹlmmteeʹjest lij vuõiggâdvuõtt tääʹrǩsted jiiʹjjes kuõskki teâđaid.