Saamelaiskäräjät osallistui Barentsin alueen Sámi Summit -huippukokoukseen Brysselissä

Saamelaiskäräjien delegaatio osallistui 22.-24.3.2023 järjestettyyn Barentsin alueen alkuperäiskansojen huippukokoukseen (Summit of Barents Euro-Arctic Indigenous Sámi People). Saamelaishuippukokouksen järjestivät Suomen saamelaiskäräjät ja Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuus yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa.

Kuva: European Union 2023 – Source : EP

Huippukokouksen puheenjohtajana toimi Saamelaiskäräjien 1. varapuheenjohtaja Anni Koivisto, joka edustaa Suomen Saamelaiskäräjiä Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) alkuperäiskansojen työryhmässä. Saamelaiskäräjien delegaatioon kuuluivat lisäksi hallituksen jäsen Anne Nuorgam, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi, elinkeino- ja oikeuslautakunnan puheenjohtaja Asko Länsman, koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sekä kielineuvoston puheenjohtaja Tauno Ljetoff, lakimiessihteeri Kalle Varis, kansainvälisten asioiden sihteeri Inka-Saara Arttijeff sekä puheenjohtajan avustaja Niina Siivikko.

– On erittäin tärkeää, että viemme saamelaisten viestiä Euroopan unionin tasolle laajalla rintamalla ja lisäämme ymmärrystä siitä, miten monipuolisesti EU-päätökset vaikuttavat arkipäiväämme. Toivon, että tämä huippukokous auttaa meitä tulevaisuudessa rakentamaan pysyvää yhteyttä parlamenttiemme välille, toteaa varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Ohjelmassa oli puhujina Euroopan komission ja parlamentin jäseniä sekä saamelaisten ja eri maiden edustajia. Huippukokouksen avauspuheenvuoron piti Euroopan parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsola, joka muistutti, että parlamenttitalo kuuluu myös saamelaisille. Huippukokouksen avausosuudessa tervehdyspuheenvuoron käytti myös Suomen pääministeri Sanna Marin, joka nosti esille tärkeinä asioina mm. saamelaisten totuus- ja sovintokomission työn sekä saamelaiskäräjälain uudistuksen. Saamelainen parlamentaarinen neuvosto luovutti hänelle samalla vetoomuksen koskien saamelaisten itsemääräämisoikeuden vahvistamista. Päätöspuheenvuoron piti Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala, joka muistutti mm., ettei vihreässä siirtymässä saisi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa ihmisoikeuksille.

Kuvassa vasemmalta Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, Euroopan parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsola sekä tasa-arvokomissaari Helena Dalli. Kuva: European Union 2023 – Source: EP.

Saamelaiskäräjien delegaatio tapasi huippukokouksen yhteydessä myös monia suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä sekä lisäksi komissaari Jutta Urpilaista, Etyjin vähemmistövaltuutetun toimiston edustajia ja Suomen pysyvää EU-edustustoa. Tapaamisissa keskusteltiin yhdessä mm. keinoista vahvistaa saamelaisten osallistumisoikeutta Euroopan parlamentissa sekä tarpeesta EU:n sisäiselle alkuperäiskansapolitiikalle. Myös Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston edustajat tapasivat huippukokouksen aikana EU-päättäjiä.

– EU-tason päätökset koskettavat saamelaisia sekä suoraan että epäsuorasti. On välttämätöntä, että saamelaisten osallistuminen päätöksentekoon turvataan, jotta saamelaisten tarpeet ja näkemykset tulevat huomioiduiksi, jatkaa Koivisto.

Huippukokous on katsottavissa Euroopan parlamentin sivuilla: 23.3. ja 24.3.

Huippukokouksen kotisivut: https://www.samisummit.org/

Kuvia huippukokouksesta:

Euroopan parlamentti

Valtioneuvoston kanslia

Lisätietoja:

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Inka-Saara Arttijeff
kansainvälisten asioiden sihteeri
010 839 3198 / 050 574 7629
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia