Saamelaiskäräjät tapasi maa- ja metsätalousministeri Essayahia lauantaina Inarissa

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vieraili lauantaina 23.9.2023 Inarissa ja Utsjoella tutustumassa ajankohtaisisiin kalastusasioihin. Saamelaiskäräjien edustajat keskustelivat ministerin kanssa tapaamisessa Sajoksessa mm. Tenon kalastussäännöstä, kyttyrälohesta ja kalastuslain muutostarpeista saamelaisten kannalta.

Kuva: Saamelaiskäräjät / Niina Siivikko.

– Olen iloinen siitä, että dialogi ministerin kanssa on käynnistynyt heti hallituskauden alussa, ja että hän on ollut esimerkiksi kyttyrälohen kanssa aktiivinen. Tällainen rakentava vuoropuhelu ja yhteistyö saamelaisten kanssa on kirjattu myös Orpon hallitusohjelmaan, kertoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. – Oli tärkeää, että saimme ajankohtaisimpien Tenoon liittyvien asioiden lisäksi nostaa esille myös muita saamelaisten kalastusoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja, jatkaa Juuso.

Tenon kalastussäännön ja kyttyrälohen lisäksi myös muita kalastusasioita esillä

Keskustelua käytiin runsaasti erityisesti Norjan kanssa neuvotellusta Tenon kalastussäännöstä ja sen ongelmakohdista. Saamelaiskäräjien edustajat muistuttivat, etteivät saamelaisten oikeudet ja lohen suojelu ole toisilleen vastakkaisia tavoitteita.

– Tenon kalastussääntöluonnos on kokonaisuudessaan epäonnistunut, eikä sitä tulisi allekirjoittaa. Sen sijaan se pitäisi neuvotella kokonaan uudelleen saamelaisten perustuslaillisia oikeuksia kunnioittavaksi, viimeaikaiset oikeuskäytännön linjaukset huomioiden, toteaa I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Yhdessä pohdittiin lisäksi, kuinka varmistettaisiin, että kyttyrälohta voitaisiin paikallistasolla jatkossa myös hyödyntää torjuntatoimien lisäksi. Teno-kokonaisuuden lisäksi Saamelaiskäräjät nosti esille uudistustarpeita myös Vuotson saamelaisten ja Näätämöjoen kalastussäännön osalta.

– Vuotson saamelaisten kalastusoikeuksien tilanne on hyvin epätasa-arvoinen ja vaatii korjauksia. Lähiaikoina olisi ajankohtaista myös neuvotella uudelleen Näätämöjoen kalastussopimuksesta Norjan kanssa, kertoo II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjiltä tapaamiseen osallistuivat puheenjohtajiston lisäksi hallituksen jäsenet Veikko Feodoroff ja Anne Nuorgam, elinkeino- ja oikeuslautakunnan puheenjohtaja Asko Länsman sekä puheenjohtajan avustaja Niina Siivikko. Ministeri Essayahin mukana vierailulla olivat erätalousneuvos Vesa Ruusila sekä erityisavustaja Sonja Falk.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia