Ealáhus- ja vuoigatvuohtalávdegoddi

Ealáhus- ja vuoigatvuođalávdegoddi gieđahallá áššiid, mat gusket sámiid vuoigatvuođaid, ealáhusaid ja kulturárbbi ja maid sámiid ruovttuguovllu birrasa ja eanageavaheami. Lávdegoddi válmmaštallá Sámedikki evttohusaid, álgagiid, cealkámušaid ja eará bealiváldimiid, mat gusket dáid temáid. Lávdegoddi doaibmá Sámedikki stivrra vuolde.

Lávdegoddái doaibmabajis 2024–2027 gullet lahtut:

Lahtut

Nilla Tapiola, ságadoalli
Marko Katajamaa, várreságadoalli
Veikko Feodoroff
Marjaana Aikio
Kirsti Saijets
Armi Palonoja
Nils-Johan Labba

Várrelahtut

Anni-Sofia Niittyvuopio
Teija Tamminen
Heidi Hänninen
Jan Saijets
Kaisu Nikula
Nilla Hirvasvuopio
Piera-Matti Ruotsala

Bargguide gullet:

  • válmmaštallat válgabadjái sámiid vuoigatvuođa-, ealáhus-, kulturárbevierro- ja biraspolitihkalaš prográmma dan njunušulbmiliiguin. Prográmmas meroštallat lávdegottiid doaibmasuorggi dehálamos ulbmiliid ja doaimmaid válgabadjái ja dat doarju Sámedikki válgabaji doaibmaprográmma ollašuvvama;
  • válmmaštallat evttohusaid, álgagiid, cealkámušaid ja eará bealiváldimiid, mat gusket sámiid riektedili, ealáhusaid, ávnnaslaš kulturárbbi ja ávnnahis kulturárbbi ja sámiid ruovttuguovllu birrasa ja eanageavaheami;
  • ovttasbargat čanusjoavkkuiguin ja eiseválddiiguin;
  • ovddidit davviriikkalaš sámeovttasbarggu, mii laktása sámiid riektedillái;
  • ovddidit dutkandoaimma, mii guoská sámiid riektedillái gullevaš, ealáhus-, materiálalaš kulturárbe- ja birasáššiid ja maid
  • dikšut doaibmasuorgásis gullevaš eará bargguid.

Ealáhus- ja vuoigatvuođalávdegotti áššemeannudeaddjin doibmet Sámedikki láhkačálli, ealáhus- ja birasláhkačálli, birasčálli ja ealáhusčálli.