Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi koulutussihteerin viransijaisuuden

Viransijaisuus alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja päättyy 28.2.2023. Saamelaiskäräjät tulee julistamaan koulutussihteerin viran haettavaksi viransijaisuuden aikana.

Koulutussihteerin toimipaikka sijaitsee sihteeristön päätoimipaikassa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Koulutussihteeri toimii koulutus- ja oppimateriaalitoimiston esihenkilönä, koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Koulutussihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä 39 §:ssä, tehtävänä on mm. vastata ja huolehtia koulutustoimiston tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta, sekä johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa koulutustoimiston toimintaa.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, laaja saamelaisten koulutusasioiden ja hallintotoiminnan tuntemus sekä kokemus johtamisesta ja esihenkilötyöstä. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason III/II mukaan (peruspalkka 3134,17 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemuskirje sekä ansioluettelo tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 29.12.2022 mennessä, osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5453dc77

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, puh. 010 839 3106.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 1.12.2022
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia